Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Циферблат И.М. Соотношение производительности и полаты труда в колхозах [Автореферат] : Автореф... канд. экон.наук: / Циферблат И. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1961
1027.
Аверинцев С. Софія-Логос [Книга] : словник / Сергій Аверинцев ; упор. та авт. передм. Костянтин Сігов ; наук. ред. М. Ткачук. – 3-є вид. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 650 с. – ISBN 966-378-036-3
Словник Аверінцева дарує читачеві універсальний світ знань від А до Я і водночас осмисленний вибір між вузьким шляхом пост-атеїстичного "язичниства"
1028.
Мейжис И.А. Социальная психология общественного развития [Книга] : [ учебное пособие для студентов высших учебных заведений ] / И.А. Мейжис, Л.Г. Почебут. – Киев : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-66-4
1029.
Мейжис И.А. Социальная психология общественного развития [Книга] : учеб. пособие / И.А. Мейжис, Л.Г. Почебут. – Киев : Милениум. – ISBN 978-966-8063-66-4
1030.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
1031.
Бебело А.С. Соціалізація і гуманізація економічних відносин [Книга] : навчальний посібник / А.С. Бебело, С.А. Бебело, А.В. Коровський ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. А.С. Бебело. – Київ : КНЕУ, 2007. – 240 с. – ISBN 966-574-940-4
1032.
Григор"єв О.С. Соціалістична економічна інтеграція в дії. [Книга] / О.С. Григор"єв. – К, 1982. – 49с.
1033.
Потіщук О.О. Соціальна історія науки: методологічні засади [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Потіщук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1034.
Шульженко Ф.П. Соціально-правова держава в Україні [Книга] : проблеми становленія та модернізації : монографія / Ф.П. Шульженко ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 392 с. – ISBN 966-574-999-4
1035.
Нельга О.В. Соціологія громадської думки [Книга] : навчальний посібник / О.В. Нельга ; МОНУ ; Міжнар. Соломонов ун-т. – Київ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-1536-13-4
1036.
Соціологія і сучасні соціальні трансформації [Книга] : матеріали 1 Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (9-10 жовтня 2008 р.) / КНУТШ, Факультет соціол., Наукове тов-во студ. та аспірантів КНУТШ. – Київ, 2009. – 70 с.
1037.
Соціологія права [Книга] : навчальний посібник / В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, О.В. Сердюк; Воднік В.Д. [ та ін. ] ; за ред. Н.П. Осипової. – Харків : Право, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-458-024-0
1038.
Мухтаров Д. Союзы в современном узбекском языке [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Мухтаров Д.; Узбекский гос. ун-т. – Самарканд, 1953
1039.
Заіка Ю.О. Спадкове право [Книга] : навчальний посібник / Ю.О.Заіка., Є. О. Рябоконь ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 352с. – деякі примірники містять напис на обкладинці : 175 років - Київський нац. університет імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-667-356-8
1040.
Гуревич А.И. Спектральное исследование строения и таутомерных свойств производных акридина. [Автореферат] : Автореф... Канд.хим.наук: / Гуревич А.И.; Акад.наук СССР. – М, 1961
1041.
Засухин А.Т. Специализация инструментального производства в СССР [Автореферат] : Автореф... канд. экон.наук: / Засухин А.Т.; Акад. наук СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1961
1042.
Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство [Книга] = Gemeinschaft und gesellschaft : основні поняття чистої соціології / Фердинанд Тьоніс ; [ Переклад з нім. Н. Комарова та ін.; відповід. за вип. Костянтин Сігов та Леонід Фінберг ]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 262с. – ISBN 966-7888-81-9
1043.
Махно Н. Сповідь анархіста [Книга] / Нестор Махно. – Київ : Книга Роду, 2008. – 624с. – ISBN 978-966-2186-27-7
1044.
Павличко Д. Спочатку [Книга] : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-500-304-5
1045.
Левицкий А.Э. Сравнительная типология русского и английского языков [Книга] : учебное пособие для высших учебных заведений / А.Э. Левицкий, Л.Л. Славова ; МОНУ ; Житомирский государственный ун-т им. Ивана Франка. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Освіта України, 2007. – 272 с. – ISBN 966-8847-44-8
1046.
Джалладова А І. Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напівмарківськими коефіцієнтами [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Джалладова І.А.; Держ. вищ.навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2009
1047.
Рудько Г.І. Стан ресурсів надр як чинник формування та розвитку міст і промислово-міських агломерацій [Книга] / Георгій Рудько, Ірина Суматохіна. – Київ : Маклаут, 2008. – 354 с. – ISBN 978-966-2200-00-3
1048.
Ратнер А. Старый двор [Книга] : стихотворения / Александр Ратнер. – Київ : Основи, 2006. – 208с. – ISBN 966-500-239-2
1049.
Статистика України [Журнал] : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
1050.
Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка [Книга] / И.Б. Голуб. – Москва, 1976. – 208с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,