Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Матківська І.Я. Механізм і кінетичні закономірності фільтраційного сушіння зерна пшениці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Матківська Ірина Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
77.
Прокопчук І.Ю. Мистецтво українського авангарду 1910-х - початку 1930-х років: образотворчі ідеї кубофутуризму та їхній вплив на процес мистецького формотворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Прокопчук Інна Юхимівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
78.
Стребкова І.В. Мистецьке життя Вижниччини другої половини XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Стребкова Ірина Веніамінівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
79.
Сичова О.В. Мистецькі фестивалі в соціокультурному просторі малих і середніх міст сучасної України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сичова Олена Віталіївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
80.
Пустовойтов П.Є. Моделі і методи аналізу немарківського трафіку у вузлах телекомунікаційних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Пустовойтов Павло Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
81.
Кучеренко Д.Ю. Моделі та методи підвищення якості експертного діагностування комп"ютерних систем з використанням продукційних правил [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кучеренко Дарія Юхимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
82.
Кочергіна С.С. Моделі, метод та інформаційна технологія автоматизованного формування оптимального складу нестандартної продукції на машинобудівному підприємстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кочергіна Світлана Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015
83.
Соуд Абдалазез Мохамед Амен Моделі, метод та інформаційна технологія планування в логістиці нафтопродуктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соуд Абдалазез Мохамед Амен ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
84.
Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
85.
Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
86.
Хом"як В.Р. Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хом"як Василь Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
87.
Лю Бінцян Музично-історична синхроністичність Китаю і Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Лю Бінцян ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
88.
Левон О.О. Напівпровідниковий двоканальний регульований компенсатор неактивних складових повної потужності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Левон Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
89.
Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
90.
Бондаренко А.О. Наукове обгрунтування параметрів комплексів нового технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих корисних копалин [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.06 / Бондаренко Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015
91.
Маланчук Є.З. Наукове обгрунтування технології комплексної переробки металовмісної сировини при розробці базальтових родовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Маланчук Євгеній Зіновійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015
92.
Пройдак А.Ю. Наукове обгрунтування, дослідження і розробка електрометалургійного процесу одержання ферофосфору і мідно-фосфористої лігатури з вітчизняного фосфориту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Пройдак Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015
93.
Внукова Н.В. Науково-методологічні основи екологічної безпеки комплексу автомобіль - дорога - середовище [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Внукова Наталія Володимирівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Наук.-дослід. установа "Укр. НДІ екол. проблем" ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
94.
Близниченко О.М. Науково-технічні засади забезпечення якості електроенергії на теплових та атомних електростанціях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Близниченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015
95.
Ткаченко Є.С. Німецький лютеранський мотет XIX - першої половини XX ст. в еволюції жанру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ткаченко Єлізавета Семенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015
96.
Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
97.
Лозинський В.Г. Обгрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Лозинський Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015
98.
Башинський С.І. Обгрунтування технологічних параметрів видобування блоків габроїдних порід із застосуванням алмазних канатних установок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Башинський Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
99.
Лимар В.Б. Онтологічні модальності свободи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Лимар В"ячеслав Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
100.
Андрійчук Ю.М. Оптимізація фізичного стану високорослих підлітків у процесі секційних занять волейболом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Андрійчук Юліана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,