Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Даниленко Ю.О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1921 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Даниленко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
102.
Богданець-Білоскаленко Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я.Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015
103.
Лібов Д.Ю. Особливості спектра власних частот циліндрів скінченної довжини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Лібов Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
104.
Христюк Б.Ф. Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Христюк Борис Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
105.
Дяченко М.В. Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Дяченко Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
106.
Березницька Ю.О. Оцінка впливу підтоплення на екологічну безпеку територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Березницька Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
107.
Соронович І.М. Оцінка спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Соронович Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
108.
Ткач Н.О. Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ткач Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015
109.
Новицький Р.М. Паралельні оптико-електронні методи та засоби порівняння зображень, орієнтовані на сучасні технології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Новицький Руслан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
110.
Слободянюк Д.В. Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Слободянюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
111.
Спірідонова В.О. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів тактичного рівня Збройних Сил України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Спірідонова Вікторія Олександрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015
112.
Каптар Г.Г. Пенсійне страхування у солідарній системі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Каптар Ганна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
113.
Проценко О.Л. Підвищення екологічної безпеки виробництва феросиліцію методом електрошлакового переплаву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Проценко Олена Леонідівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Наук.-дослід. установа "Укр. НДІ екол. проблем" ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
114.
Сторож І.В. Підвищення ефективності обробки та розпізнавання нестаціонарних сигналів в системах магнітної дефектоскопії рейок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сторож Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
115.
Осипчук С.О. Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Осипчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
116.
Седляр Ю.О. Політика санкцій в міжнародних відносинах постбіполярної доби [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Седляр Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
117.
Донська Г А. . Політична концептуалізація Європи в сучасному науковому дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Донська Анастасія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
118.
Хао Сяо Хуа Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві XXст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Хао Сяо Хуа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
119.
Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Салміна Яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
120.
Кулішенко О.Ю. Правове регулювання земельних відносин в Гетьманській Україні у період другої половини XVII - кінця XVIII століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кулішенко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
121.
Лозицька К.О. Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лозицька Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
122.
Рахнянська Т.О. Правовий режим земель капітального будівництва (еколого-правові засади) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рахнянська Тамара Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
123.
Семенова А.В. Принципи загальнообов"язкового державного медичного страхування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Семенова Альона Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
124.
Туровський А.О. Пристрої формування електромагнітного НВЧ-поля опромінення діелектричних сипучих матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Туровський Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
125.
Баужа Т.О. Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Баужа Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,