Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Коробка Т.С. Комунікаційні аспекти хорового виконавства (на прикладі діяльності Академічного хору імені П. Майбороди Національної радіокомпанії України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства ; 17.00.03 / Коробка Тетяна Сергіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2015
52.
Чорна В.О. Контроль та комплексний захист тягового електроприводу постійного струму рудничних контактних електровозів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Чорна Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
53.
Чібалашвілі А.О. Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чібалашвілі Асматі Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015
54.
Левко В.І. Концерт як чинник культурно-мистецького життя України XX - початку XXI століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Левко Вероніка Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. керів. кадрів кутури і мистецтв. – Київ, 2015
55.
Крайнікова Т.С. Культура медіаспоживання в Україні: актуальний стан і механізми формування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Крайнікова Тетяна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
56.
Кісьміна К.О. Лексико-стилістичні особливості комічного у скетчах Раймона Девоса [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кісьміна Ксенія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
57.
Лесько Х.С. Лінгвопрагматичний потенціал демінутивних та аугментативних дериватів в сучасному іспанському масмедійному дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Лесько Христина Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
58.
Кулікова І.І. Людина в просторово-часових вимірах англомовної антиутопії другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кулікова Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015
59.
Венгеров І.Р. Математичне моделювання еволюційних теплофізичних процесів в складних системах геотехносфери [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Венгеров Ігор Рувимович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014
60.
Пецко В.І. Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук : 01.05.02 / Пецко Василь Іванович ; Мін-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015
61.
Чарковська Н.В. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у промисловому та сільськогосподарському секторах Польщі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чарковська Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
62.
Скороход А.В. Медико-соціальне обгрунтування моделі добровільного медичного страхування в системі бюджетно-страхової медицини (на прикладі Сумської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / Скороход Андрій Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015
63.
Іллюк Н.О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агентства "ЮН-ПРЕС") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іллюк Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
64.
Кочнев М.О. Метод вимірювання кутових розподілів гамма-випромінювання для підвищення безпеки при ліквідації наслідків радіаційної аварії (на прикладі об"єкта "Укриття" ЧАЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Кочнев Микола Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2015
65.
Бурляй І.В. Метод кластеризації спостережень в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бурляй Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014
66.
Корнага Я.І. Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетерогенних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Корнага Ярослав Ігорович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015
67.
Корнєва О.В. Методи обгрунтування реконструкції історичних комплексів (на прикладі Закарпатської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Корнєва Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
68.
Файзулаєва О.М. Методи підвищення якості виділення мовних сигналів для голосової аутентифікації користувачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Файзулаєва Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
69.
Владов С.І. Методи та засоби визначення гемодинамічних показників при діагностуванні порушень системи кровообігу людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Владов Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
70.
Буров Є.В. Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Буров Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
71.
Озеранський В.С. Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагностування цифрових пристроїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Озеранський Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
72.
Єременко Н.В. Методи та модель інформаційної технології логістичного управління вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Єременко Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
73.
Хаейн Т.М. Методика і засіб метрологічної атестації координатно-вимірювальних машин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Хаейн Тамара Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015
74.
Айлікова Г.В. Методологічні основи планування території регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Айлікова Ганна Вітольдівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
75.
Осиченко Г.О. Методологічні основи формування естетики міського середовища [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Осиченко Галина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,