Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Сірий Є.А. Дифракційні оптичні елементи для інфрачервоної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Сірий Євгеній Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
27.
Чайківська Г.С. Еволюція французької авторської казки: лінгвопоетичний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Чайківська Галина Святославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
28.
Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
29.
Бурик М.П. Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бурик Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
30.
Перец Ю.С. Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Перец Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
31.
Мандзюк М.Ф. Енергоефективне двозонне керування синхронною машиною з постійними магнітами для електромобілів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Мандзюк Максим Феодосійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
32.
Владимирова А.Л. Естетичне виховання учнів засобами національного пісенного фольклору в навчально-виховному процесі початкової школи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Владимирова Алла Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
33.
Кацко С.В. Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харківському радарі некогерентного розсіяння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кацко Софія Валеріївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2015
34.
Корбут М.Б. Забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Корбут Марія Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015
35.
До Дик Хуен Закономірності отримання вуглецьмістких ультрадисперсних матеріалів зі стружки деревини бамбуку для модифікування полімерних композитів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / До Дик Хуен ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015
36.
Лазарєв Т.В. Закономірності процесу високотемпературного оброблення рухомого шару сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах - електрокальцинаторах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Лазарєв Тарас Валерійович ; М-во освіти і науки Укоаїни, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
37.
Томенко М.Г. Ідеї української народної педагогіки у творчій спадщині Ф.К. Вовка (1847-1918 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Томенко Марина Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015
38.
Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стильові аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
39.
Мулеса П.П. Інтелектуальний аналіз медичних даних на основі гібридних нейромереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Мулеса Павло Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
40.
Якимчук Б.Л. Інформаційна технологія побудови когнітивних моделей образів ситуацій і їх сприйняття в полі уваги оператора [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Якимчук Богданна Любомирівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015
41.
Сербіна К.Ю. Інформаційний вимір політики США на Близькому Сході [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Сербіна Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
42.
Правдюк С.М. Інформаційні правопорушення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Правдюк Сергій Миколайович ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015
43.
Мохаммад Йордано-ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мохаммад Аль-Фаєз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
44.
Предзимірська Л.М. Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Предзимірська Леся Михайлівна ; М-во освіти і науки Ураїни, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015
45.
Дегтяренко А.С. Каркасні координаційні полімери на основі поліфункціональних піридазинів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Дегтяренко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
46.
Міняйло Н.В. Колегія весталок у релігійному та політичному житті Давнього Риму (VIII ст. - 27 р. до Р.Х.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Міняйло Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараас Шевченка. – Київ, 2015
47.
Майстер І.П. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичної особи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Майстер Ігор Полікарпович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015
48.
Сіротін Ю.О. Компенсація та облік реактивної потужності в електротехнічних системах з несиметричними режимами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Сіротін Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
49.
Новохацька Н.А. Комплексна оцінка та прогнозування впливу сміттєзвалищ на складові довкілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Новохацька Наталя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
50.
Ситник О.В. Комунікативна спрямованість композиційно-графічного моделювання як складник стратегії розвитку новинних порталів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ситник Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,