Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Білан І.С. Творчість Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої третини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Білан Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
152.
Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
153.
Дем"яненко І.В. Технологія виявлення і локалізації біогенних магнітних наночастинок та передумови їх утворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Дем"яненко Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
154.
Гончаренко А.О. Трансформації розвитку української скульптури (в контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х - 2000-х рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гончаренко Анастасія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
155.
Климець В.В. Удосконалення пилоочисного устаткування зернових елеваторів для зменшення антропогенного навантаження на довкілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Климець Василь Вікторович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015
156.
Андреєва Н.О. Удосконалення техніки виконання вправ з м"ячем на етапі попередньої базової підготовки в художній гімнастиці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андреєва Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
157.
Іванов А.В. Удосконалення техніки поштовху штанги у кваліфікованих важкоатлетів на основі варіювання величини обтяження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Іванов Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
158.
Вакуліч Д.А. Удосконалення технології конгревного тиснення шрифтом Брайля на картонних пакованнях для підвищення тактильного сприйняття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Вакуліч Діана Антонівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015
159.
Самойленко Т.В. Удосконалення технології нагріву та конструкції доменних повітронагрівачів з метою підвищення температури дуття та зменшення питомої витрати коксу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Самойленко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015
160.
Калужна О.М. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки у спортивних танцях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Калужна Ольга Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
161.
Суліма М.М. Удосконалення якості звуковідтворення в трактах цифрового мовлення шляхом застосування комбінованого електромеханічного зворотного зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Суліма Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одесса, 2015
162.
Вавренчук І.А. Українська музична сецесія: генеза та типологія втілень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Вавренчук Ірина Андріївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015
163.
Ромман Хайсам Фізична реабілітація школярів з функціональними порушеннями зору на постклінічному етапі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ромман Хайсам Дж. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
164.
Шайдецька Л.В. Формування вертикальних геотехнічних споруд вибухом у грунтовому масиві періодичної структури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Шайдецька Любов Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
165.
Ткаченко Ю.В. Формування інвестиційної привабливості національної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ткаченко Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
166.
Зубок В.Ю. Формування міжвузлових зв"язків в інтернет з використанням методів теорії складних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Зубок Віталій Юрійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2015
167.
Шаповал Є.Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шаповал Євгенія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
168.
Остапчук Н.О. Формування у майбутніх педагогів готовності до особистісного типу спілкування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Остапчук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015
169.
Кучма З.В. Французька пісня у лінгвостилістичному вимірі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Кучма Зоряна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
170.
Колесник О.С. Художня інтерпретація як феномен культури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Колесник Олена Сергіївна ; М-во ткультури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
171.
Маринич Л.І. Церебропротекторні властивості нових похідних 6-заміщених 3R-2H-[1,2,4] триазино [2,3-C] хіназолін-2-онів (експериментальне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.05 / Маринич Любов Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". – Київ, 2015
172.
Кирилюк Д.В. Цивільно-правове регулювання іпотеки об"єктів незавершеного будівництва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Дмитро Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015
173.
Кулинич О.П. Цивільно-правові способи захисту права приватної власності на земельні ділянки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кулинич Ольга Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,