Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних








Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Зігунов В.М. Професійна підготовка майбутніх менеджерів з туризму до організації туристсько-спортивної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зігунов Василь Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
127.
Сідоров О.О. Психологічні механізми взаємозв"язку суїцидальних тенденцій з рівнем самооцінки у студентському середовищі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Сідоров Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
128.
Шелестун К.Ю. Реалізація наукового потенціалу молодих вчених в сучасному суспільстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Шелестун Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
129.
Канська В.В. Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об"єктів (на прикладі Поділля) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Канська Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
130.
Павленко-Баришева Роди Hieracium L. та Pilosella Vaill. у флорі Криму: морфологія, таксономія, географія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Павленко-Баришева Валерія Сергіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015
131.
Кутовий В.О. Розвиток наукових основ енергоефективного термовакуумного сушильного устаткування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кутовий Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
132.
Гриньов С.Я. Розвиток професійної культури майбутніх менеджерів з управління проектами в умовах магістратури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гриньов Станіслав Якович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015
133.
Сарієнко В.В. Розвиток творчої пізнавальної діяльності старшокласників у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу [Автореферат] : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Сарієнко Володимир Владиславович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
134.
Любчик В.Р. Розвиток теоретичних засад підвищення точності радіотехнічних засобів підповерхневого зондування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Любчик Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
135.
Колосов Д.Л. Розвиток теорії шахтних підйомних установок з головними гумотросовими канатами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.06 / Колосов Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015
136.
Леонова Б.І. Розробка біотехнології варених ковбас із застосуванням молочнокислих та денітрифікуючих мікроорганізмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Леонова Богдана Ігорівна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015
137.
Скобелєв В.В. Розробка і дослідження методів аналізу автоматних моделей, визначених на алгебраїчних структурах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Скобелєв Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
138.
Трус І.М. Розробка маловідходних технологій демінералізації води для захисту водойм від забруднення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Трус Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
139.
Волчук В.М. Розробка наукових основ формування та оцінки механічних властивостей сортопрокатних чавунних валків для підвищення їх зносостійкості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Волчук Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2015
140.
Сушинський О.Є. Розроблення елементів електронної техніки на основі модифікованих активними нанорозмірними домішками холестеричних рідких кристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.01 / Сушинський Орест Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
141.
Тонієвич Є.Д. Санкції в сімейному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тонієвич Євгенія Дмитрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015
142.
Іоніна К.Ю. Світловодний засіб вимірювального контролю вологості природного газу на основі методу точки роси [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Іоніна Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
143.
Колпакова Н.Я. Святий Георгій в галицькому іконописі XIV-XVI ст.: іконографія та еволюція образу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Колпакова Наталя Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
144.
Бобечко Ю.О. Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування вентильним реактивним двигуном [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бобечко Юрій Остапович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
145.
Москвічова Ю.О. Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини періоду незалежності України (1991-2014 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Москвічова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
146.
Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
147.
Федоров В.В. Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федоров Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2015
148.
Мєдвєдєва Н.О. Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Мєдвєдєва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
149.
Дженжебір О.М. Структурно-функціональна характеристика медіасередовища міст-супутників Києва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Дженжебір Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
150.
Ганкевич О.М. Судочинство у справах про визнання батьківства, материнства та його оспорювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ганкевич Ольга Михайлівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,