Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Кириллін І.В. Механізми відхилення пучків високоенергетичних заряджених частинок зігнутими кристалами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Кириллін Ігор Володимирович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014
77.
Сагайдак І.В. Міжбюджетні відносини у реалізації соціальної політики держави [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сагайдак Ілля Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
78.
Сахнюк О.С. Мовна концептуалізація болю: когнітивний та лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі близько- і неблизькоспоріднених мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сахнюк Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
79.
Старостіна А.Ю. Моделі і методи управління процесами інтеграції в програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Старостіна Альона Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2014
80.
Комяк В.В. Моделі та методи розбиття і трасування для оцінки шляхів евакуації у висотних будівлях при проектуванні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Комяк Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
81.
Мохаммад Моделі технології управління ресурсами розподіленої інформаційної системи в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Мохаммад С.І. Арабіат ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014
82.
Губницька Ю.С. Моделі, метод та інформаційна технологія додрукарської підготовки видань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Губницька Юлія Семенівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
83.
Арсірій О.О. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з підвищення ефективності гідроаеродинамічних процесів у діючому енергетичному обладнанні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Арсірій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
84.
Васильченко І.І. Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Васильченко Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
85.
Пустовіт М.О. Моделювання та візуалізація процесу неконтрольованого горіння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Пустовіт Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
86.
Міхнова О.Д. Модель та метод пошуку ключових кадрів для реферування відеоданих [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Міхнова Олена Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
87.
Хань Бін Морфогенез та вміст вуглеводів і різних форм азоту у ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Triticum aestivum L.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Хань Бін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
88.
Масол Д.І. Мотиви расової, національної чи релігійної нетерпимості у кримінальному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Масол Дарія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
89.
Киричок Т.Ю. Наукові основи забезпечення зносостійкості банкнотної продукції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.01 / Киричок Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
90.
Мельник С.Р. Наукові основи одержання і технологія моно- та діестерів аліфатичних карбонових кислот [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.17.04 / Мельник Степан Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2014
91.
Неєжмаков П.І. Науково-технічні засади перебудови еталонної бази України у відповідності до реформи міжнародної системи одиниць (SI) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Неєжмаков Павло Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
92.
Бобнєв Р.В. Нейромережеві методи та засоби стискання зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Бобнєв Роман Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
93.
Міхно С.В. Обгрунтування параметрів електросепарації ільменіту при збагаченні титаномагнетитових руд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Міхно Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
94.
Внуков О.О. Обгрунтування та вибір комплексу технологічних параметрів синтезу електролітичних мідних порошків із заданими властивостями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Внуков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014
95.
Побережник О.О. Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Побережник Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
96.
Ткаченко В.В. Оптимальне секціонування повітряних розподільчих мереж 6...10 кВ в умовах нормування показників надійності [Автореферат] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.02 / Ткаченко Вадим Владиславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
97.
Півторак Д.О. Оптично-електронна система для реєстрації зображення об"єктів з великим діапазоном яскравостей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.07 / Півторак Діана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
98.
Дзіняк М.Б. Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів C4-C5 з використанням як каталізаторів солей сульфокислот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Дзіняк Мар"яна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
99.
Лаптева Т.В. Основы методологии решения задач проектирования оптимальных химико-технологических систем с учетом неопределенности в исходной информации [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.01 / Лаптева Татьяна Владимировна ; [Казан. нац. исслед. технол. ун-т]. – Казань, 2014
100.
Ленко М.О. Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ленко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,