Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Коваль І.З. Кавітаційне знезараження води в присутності газів різної природи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Коваль Ірина Зеновіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
52.
Леонов В.О. Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Леонов Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014
53.
Ломпей Р.Р. Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ломпей Роберт Рудольфович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014
54.
Магазинов А.Н. Комбинаторика параллелоэдров и ее связь с гипотезой Вороного [Автореферат] : автореф. канд. ... физ-мат. наук : 01.01.04 / Магазинов Александр Николаевич ; Мат. ин-т им. В.А. Стеклова РАН. – Москва, 2014
55.
Глушко А.О. Компаративний аналіз концептів історичної пам"яті в Україні та в Республіці Словенія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Глушко Антон Олександрович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014
56.
Бондар Ю.О. Комплексна оцінка геологічних пам"яток природи на прикладі об"єктів Криворіжжя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бондар Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
57.
Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
58.
Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
59.
Васілін М.М. Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Васілін Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
60.
Гончарук О.О. Лазерне спікання інструментальних композитів з кубічним нітридом бору [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Гончарук Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
61.
Набоков Р.Г. Масові форми театрального мистецтва у святково-сміховій культурі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Набоков Роман Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014
62.
Колянова Т.В. Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму з чинниками зовнішнього впливу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Колянова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
63.
Топилко П.І. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Топилко Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
64.
Пелещишин О.П. Математичне та програмне забезпечення маркетингової діяльності підприємства в онлайн-спільнотах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Пелещишин Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
65.
Пасічник Н.Р. Математичні моделі відвідуваності ВЕБ-сайтів та методи їх ідентифікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Пасічник Наталія Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2014
66.
Пукач П.Я. Методи аналізу динамічних процесів у нелінійних неавтономних механічних системах різної структури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.09 / Пукач Петро Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
67.
Шафроненко А.Ю. Методи динамічного інтелектуального аналізу даних з пропусками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шафроненко Аліна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
68.
Слюсар Є.А. Методи забезпечення функціональної цілісності грід-інфраструктур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Слюсар Євген Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014
69.
Воропаєва А.О. Методи оптимального управління безпроводовими телекомунікаційними мережами нового покоління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Воропаєва Анна Олександрівна ; М-во освіти та науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014
70.
Каблак Н.І. Методи побудови регіональних моделей атмосферної затримки для застосування RTK технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Каблак Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014
71.
Соколов А.В. Методи синтезу багатобайтових нелінійних підстановок для підвищення ефективності сучасних шифрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Соколов Артем Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
72.
Жук І.А. Методи та засоби контролю ізоляції відносно "землі" мереж оперативного постійного струму гідроелектростанцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Жук Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
73.
Єрмоленко Є.О. Методи та засоби підвищення ефективності комп"ютерних систем вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів [Автореферат] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Єрмоленко Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
74.
Прус Р.Б. Методи та моделі динамічного управління ресурсами захисту інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Прус Руслана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
75.
Варфоломєєв А.Ю. Методи та програмно-апаратні засоби підвищеної ефективності для відслідковування об"єктів на відеопослідовностях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Варфоломєєв Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,