Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Бунке О.С. Автоматизація процесів керування інерційними контурами котлоагрегата теплової електростанції з використанням методу динамічної корекції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бунке Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
2.
Пікільняк А.В. Адаптивне управління параметрами газової фази пульпи у процесі флотації на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Пікільняк Андрій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
3.
Колчигін Б.В. Адаптивні нейро-фаззі системи для нечіткого кластерного аналізу в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Колчигін Богдан Владленович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
4.
Берлач Ю.А. Адміністративно-правове забезпечення протидії рейдерству в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Берлач Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
5.
Максимець О.М. Алгебро-автоматні методи аналізу процедурних програм і реактивних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Максимець Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
6.
Дерій О.О. Аліментні зобов"язання у цивілістичному процесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дерій Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
7.
Бугайов П.О. Аналіз хвильових процесів у плоскому металодіелектричному хвилеводі та мікрохвильових пристроїв на його основі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бугайов Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014
8.
Заведюк Т.О. Асоціативні процесори кореляційного розпізнавання образів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Заведюк Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
9.
Буравльова М.Т. Багатокритеріальний вибір структури енергопостачання регіонів з використанням альтернативних джерел енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Буравльова Марія Темуріївна ; Ін-т техн. теплофізики НАН України. – Київ, 2014
10.
Бабіч О.В. Біоактивні резорбційні кальційсилікофосфатні склокристалічні матеріали для кісткового ендопротезування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Бабіч Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
11.
Калінін І.В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.04 / Калінін Ігор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
12.
Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
13.
Баран Д.Я. Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Баран Денис Ярославович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014
14.
Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
15.
Семенюк Н.В. Вплив транзитних перетоків на втрати активної потужності в передаючій системі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Семенюк Надія Віталіївна ; М-во освіти і науки України. Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
16.
Березін В.Б. Вплив ударно-коливального навантаження на кінетику поля деформацій та механічні властивості металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Березін Валентин Борисович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014
17.
Колубаєв О.Л. Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно-музичного мистецтва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Колубаєв Олег Леонідович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
18.
Москаленко А.А. Геоінформаційне картографування для оцінювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Москаленко Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014
19.
Горєлова К.В. Гідродинамічні процеси в баках космічних літальних апаратів з сітчастими фазороздільниками у змінному полі масових сил [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Горєлова Кристина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014
20.
Широков І.Б. Гомодинні методи та засоби вимірювання амплітудних і фазових характеристик каналів зв"язку радіотехнічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Широков Ігор Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
21.
Тюленев А.И. Граничные значения весовых пространств Соболева [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Тюленев Александр Иванович ; Москов. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т). – Москва, 2014
22.
Нетреба М.М. Діяльність прес-служби банківської установи в умовах інформаційної війни [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Нетреба Маргарита Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
23.
Ванюга Л.С. Діяльність Тернопільського обласного академічного українського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка в контексті соціокультурних трансформацій в Україні (XX - початок XXI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.01.01 / Ванюга Людмила Степанівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
24.
Апчел О.А. Документальний театр у контексті сучасної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Апчел Олена Анатоліївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014
25.
Сакаль-Лісніченко Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі XIX - початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex