Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Владимирський І.А. Термічно індуковане формування структури, фазового складу та магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Владимирський Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014
152.
Притула Н.О. Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Притула Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
153.
Гонтарь Р.Л. Технологічні основи автоматизованого керування властивостями ядерного палива АЕС з ВВЕР-1000 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Гонтарь Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
154.
Ярмоленко Г.В. Типологічна система образів в українській історичній прозі першої половини XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ярмоленко Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014
155.
Христосенко Р.В. Тонкоплівкові сенсори для аналізу молекулярної взаємодії на основі поверхневого плазмонного резонансу та інтерференційної колориметрії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.01 / Христосенко Роман Васильович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2014
156.
Громова М.В. Традиції метафізичної поезії в ліриці 1970 - 2000-х рр. (С. Кекова, О. Парщиков, Г. Сапгір, Г. Кружков) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Громова Мирослава Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
157.
Рой М.М. Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових і газоконденсатних свердловин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Рой Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
158.
Стеців Б.С. Удосконалення синтезу циклових механізмів із кінематичним замиканням поліграфічних і пакувальних машин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Стеців Богдан Степанович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
159.
Вовк О.О. Управління напружено-деформованим станом підроблюваного масиву для підвищення стійкості природних і інженерних об"єктів при сейсмодинамічних навантаженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Вовк Оксана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
160.
Савчук В.П. Управління якістю вибухової підготовки гірської маси для виробництва кубовидного щебеню [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Савчук Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
161.
Гребенєва А.В. Фазові перетворення та формування структури при термічній обробці високохромистого чавуну для прокатного інструменту з підвищеною міцністю та зносостійкістю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Гребенєва А.В.; Грабнєва Анна Вікторівна ; Ін-т чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. – Дніпропетровськ, 2014
162.
Челноков В.О. Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на гратці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Челноков Володимир Олексійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014
163.
Матвійчук О.С. Фізико-хімічні властивості соломи і лушпиння соняшнику як твердого біопалива та процеси їх спалювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Матвійчук О.С.; Матвійвук Олександр Семенович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
164.
Будько М.О. Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014
165.
Ворсовський О.Л. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ворсовський Олексій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
166.
Журбинський Д.А. Флегматизування газових горючих середовищ сумішами вогнегасних аерозолів та газових вогнегасних речовин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Журбинський Дмитро Анатолійович ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
167.
Вітер С.А. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вітер Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014
168.
Вишневський С.Я. Формування умов оптимальності усталених режимів неоднорідних електромереж з довгими лініями електропередачі з використанням узагальнених математичних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Вишневський Святослав Янович ; М-во освіти і науки україни, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
169.
Сошко О.Г. Фразеологічна репрезентація внутрішніх рис людини: особливості внутрішньої форми і семантики (на матеріалі української, німецької та англійської мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сошко Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
170.
Сапсович О.А. Фразування як основа музично-виконавської логіки (на прикладі фортепіанної творчості С. Слонімського) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Сапсович Олександра Аркадіївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
171.
Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю XX - початку XXI століть в аспектах музичної регіоналістики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Антоненко Олександр Миколайович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
172.
Харишин Д.Г. Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Харишин Дарія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
173.
Ельчин Усуб Аріф огли Цивільно-правове регулювання іпотечних правовідносин за законодавством Азербайджану, Казахстану та України (досвід порівняльно-правового дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ельчин Усуб Аріф огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
174.
Ленський С.В. Цивільно-правове регулювання комерційного кредитування в Україні [Автореферат] : автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ленський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,