Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Ігнатенко С.В. Розробка технології періодичного культивування Rhodococcus erythropolis ЕК-1 - продуцента поверхнево-активних речовин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Ігнатенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014
127.
Шатохіна Ю.В. Розроблення методів і нормативної документації контролю якості водних ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Шатохіна Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2014
128.
Миндюк В.Д. Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів нафтогазового обладнання за комплексом фізичних характеристик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Миндюк Валентин Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
129.
Стойко В.І. Розроблення технології інулінази грибного походження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Стойко Вікторія Іштванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014
130.
Чикрій Г.Ц. Роль інформованості в ігрових задачах динаміки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Чикрій Грета Цолаківна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014
131.
Зіненко Т.М. Симпозіуми художньої кераміки України кінця XX - початку XXI століття як явище сучасної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Зіненко Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2014
132.
Радзімовський Б.К. Синтез телекомунікаційних сигналів на основі хаотичних коливань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Радзімовський Броніслав Казимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014
133.
Бубела Т.З. Система забезпечення єдності оцінювання якості об"єктів різної природи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бубела Тетяна Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
134.
Шуфнарович М.А. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об"єктами природокористування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шуфнарович Мар"яна Антоніївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
135.
Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха [Автореферат] : автореф. канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
136.
Ткалич М.О. Спортивні клуби як учасники цивільних правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ткалич Максим Олегович ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2010
137.
Чирка Ю.Д. Стійкі методи та алгоритми оцінювання параметрів радіолокаційних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Чирка Юрій Дмитрович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
138.
Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
139.
Вірченко О.В. Стрес-протективні властивості пробіотичних штамів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Вірченко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
140.
Марініна В.М. Структурні особливості індивідуального стилю діяльності лікаря-терапевта [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Марініна Віталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
141.
Вінциславська М.В. Суб"єкти виконавчого процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вінциславська Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
142.
Добровольська Н.В. Суспільно-географічні аспекти екологічно збалансованого землеробства (на прикладі Харківської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добровольська Наталія В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014
143.
Кондратьєва Т.С. Сучасна гармонія та ії функції у творчості В.С. Губаренка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кондратьєва Тетяна Сергіївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014
144.
Нестеренко Ю.В. Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Нестеренко Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
145.
Фролов В.О. Температурні особливості електрофізичних властивостей Sn, металооксидних керамік YBaCuO, BiSrPbCaCuO та їх границь розділу з Au, Ag, In, Pb [Автореферат] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Фролов Валерій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014
146.
Антонова А.Р. Теоретичне та експериментальне дослідження процесів в газо-рідинних сонячних колекторах-регенераторах альтернативних холодильних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Антонова Альфія Раісівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014
147.
Морозов Ю.П. Теоретичні основи і методи розрахунку систем добування, акумулювання і використання глибинної теплоти Землі [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.14.08 / Морозов Юрій Петрович ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2014
148.
Рапін В.В. Теоретичні основи неавтономних автоколивальних систем з аргументним фазовим оберненим зв"язком [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Рапін Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. інститут". – Харків, 2014
149.
Ніколаєнко С.О. Теорія релаксаційних процесів у системах частинок, що взаємодіють із гідродинамічними середовищами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ніколаєнко Сергій Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014
150.
Райба С.В. Теорія та математичні моделі безпроводових сенсорних мереж з випадковим доступом [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Райба Станіслав Вільгельмович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,