Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Іванюченко О.В. Патентно-правова охорона винаходу, пов"язаного з комп"ютерною програмою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / : Іванюченко Ольга Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014
102.
Шухтін В.В. Патогенетичне обгрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Шухтін Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014
103.
Лівінська Г.В. Перевантажені багатоканальні мережі зі змінною інтенсивністю вхідного потоку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Лівінська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
104.
Лебедєва О.Ю. Підвищення ефективності виявлення областей порушення цілісності в цифрових зображеннях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Лебедєва Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
105.
Щербій Р.Б. Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень процесу буріння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Щербій Руслан Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
106.
Костирка О.В. Підвищення ефективності стеганографічної системи в умовах атак проти вбудованого повідомлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Костирка Олеся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
107.
Рибалко І.М. Підвищення зносостійкості деталей забезпеченням однорідної структури металу при введенні порошкової композиції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Рибалко Іван Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків, 2014
108.
Нарєжній О.П. Підвищення стабільноті групових квантових стандартів у радіотехнічній системі синхронізації часу та частоти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук ; 05.12.17 / Нарєжній Олексій Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніка. – Харків, 2014
109.
Анісімов В.М. Полімерні композиційні матеріали з підвищеною зносо- та абразивостійкістю на основі блок-кополіуретанів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Анісімов Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
110.
Шакура Ю.О. Поліметодологічна літературознавча концепція В. Рєзанова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Шакура Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
111.
Гурняк О.Г. Політико-правові засади репресій військовослужбовців в УРСР другої половини 30-х років XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гурняк Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
112.
Карпічков В.О. Правова реальність: поняття та місце в системі категорій права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Карпічков Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
113.
Поліщук О.Г. Правові засади набуття земельних ділянок комунальної власності у користування в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Поліщук Олексій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
114.
Гаврилюк В.М. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гаврилюк Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
115.
Курсін С.М. Прецизійні універсальні компаратори імпедансу з варіаційним калібруванням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Курсін Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
116.
Конопльова Н.В. Принципи та суб"єкти судового захисту трудових прав працівників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Конопльова Ніна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
117.
Коваленко Т.О. Проблеми законодавчого забезпечення реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Коваленко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
118.
Алексієнко М.В. Просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі лентичних екосистем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Алексієнко Микола Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
119.
Чалий Д.О. Радіаційно-стійкі оптоелектронні сенсори температури на основі халькогенідних стекол системи Ge-As-Se для теплових пожежних сповіщувачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Чалий Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014
120.
Мартинюк В.В. Розвиток елементів теорії побудови приладів контролю параметрів електрохімічних конденсаторів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Мартинюк Валерій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
121.
Петреченко С.А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петреченко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
122.
Підченко С.К. Розвиток теорії і реалізаційних основ інваріантних багаточастотних п"єзорезонансних пристроїв і систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014
123.
Мостовий А.І. Розробка гетероструктур на основі тонких плівок TiO2 з домішками 3d-елементів для електронної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мостовий Андрій Ігорович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2014
124.
Хандожко В.О. Розробка сенсорів на основі ядерного квадрупольного резонансу в моноселенідах галію та індію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Хандожко Віктор Олександрович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2014
125.
Козар М.Ю. Розробка технології біологічного очищення стічних вод від сполук фосфору в системі анаеробно-аеробних біореакторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Козар Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,