Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Теоретичні та прикладні питання економіки [Журнал] : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
927.
Теоретичні та прикладні питання економіки [Журнал] : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
928.
Теоретичні та прикладні питання економіки [Журнал] : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
929.
Теоретичні та прикладні питання економіки [Журнал] : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2002-
930.
Богатирьова Ю.О. Теорія мультимножин та її застосування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Богатирьова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
931.
Богатирьова Ю.О. Теорія мультимножин та її застосування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Богатирьова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
932.
Кочан О.В. Термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Кочан О.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
933.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
934.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАН Украины; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
935.
Клименко М.О. Техноекологія [Книга] : навчальний посібник / М.О. Клименко, І. І. Залеський. – Київ : Академія, 2011. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 253-254. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-349-2
936.
Космина М.Б. Технології отримання оксидних монокристалів і елементів для лазерної, сцинтиляційної техніки і пристроїв оптичного запису інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Космина М.Б. ; НАНУ ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2011
937.
П"ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі [Книга] : навчально-методичний посібник для студентів вищої школи / П"ятакова Г.П. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2008. – 119, [1] с. : іл., табл. – На обкл. прізвище авт.: Пятакова. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-966-613-627-8
938.
Остапенко Н.М. Технологія сучасного уроку рідної мови [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Остапенко, Т.В. Симоненко, В.М. Руденко. – Київ : Академія, 2011. – 245, [3] с. – Бібліогр. наприкінці тем та с. 240-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-354-6
939.
Подолинний А.М. "Тільки б голос твій чути..." [Книга] : українська мова у двадцятому сторіччі / Анатолій Подолинний. – Вінниця : Консоль, 2009. – 349, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-8086-92-2
940.
Полисаєв О.П. Трансісторичність соціального міфу [Книга] : монографія / Олександр Полисаєв ; МОНУ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Промінь, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 350-383. – ISBN 978-966-8512-41-4
941.
Коверда В.М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвестування в умовах фінансової глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Коверда В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
942.
Іщенко Г.І. Трансформація мас-медіа в умовах ідеологічних протистоянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Іщенко Г.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
943.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
944.
Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
945.
Орещенко А.В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і практика створення [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Орещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
946.
Дяденко О.М. Удосконалення системи обробки викликів із застосуванням ситуаційних пріоритетів в мережах мобільного зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Дяденко О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
947.
Україна - Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів ( 1991-2009 ) [Книга] / Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України ; М-во закордонних справ України ; [уклад. : Крикун Т.Є. (кер. групи), Білляр Л.К., Назаренко В.А. та ін. ; за заг. ред. С.О. Камишева]. – Київ : Юстініан, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-8257-71-1
948.
Україна і світ: прагнення змін [Книга] = Ukraine and the world: yearning for changes : монографія / [редкол. :... Н. Висоцька (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 446, [2] с. : табл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-378-169-3
949.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
950.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,