Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1002.
Учебно-методический комплекс для обучения русскому языку с использованием коллекции фильмов Русских центров [Электронный ресурс. Звукозапись]. – серийный номер 2330-5409-9994-8814. – [ Б. м. ] : РУДН
1003.
Учебно-методический комплекс для обучения русскому языку с использованием коллекции фильмов Русских центров [Электронный ресурс. Звукозапись]. – серийный номер 2330-5409-9994-8814. – [ Б. м. ] : РУДН
1004.
Ф.Я. Прийма и вопросы филологии XX века [Книга] : исследования, воспоминания, материалы / [под.общ. ред.: В.Е. Ветловской и Н.Н. Шумских ; сост. и предисловие Прийма И.Ф.]. – Санкт-Петербург : Береста, 2009. – 492 с. : илл. – К 100-летию со дня рождения Федора Яковлевича Приймы. – Библиогр.: с.461-489. – (Пушкинский дом. Персоналии). – ISBN 978-5-91492-072-9
1005.
Яриш В.В. Фазове розшарування бінарних сплавів простих та 3d-перехідних металів у рідкому та аморфному станах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яриш В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1006.
Єрмолаєва Ю.В. Фазовий склад, структура та морфологічна стійкість твердих розчинів (Lu1-xEux)2O3 (x=0,01-0,1) в розмірно-обмеженому стані [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Єрмолаєва Ю.В. ; НАН України ; Ін-т монокристалів. – Харків, 2011
1007.
Кудін В.Г. Фазові рівноваги в сплавах [Книга] : підручник [для студентів хімічних, фізичних, матеріалознавчих спеціалістів] / В.Г. Кудін, В.А. Макара, В.С. Судавцова. – Київ : Логос, 2010. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 240. – ISBN 978-966-171-369-6
1008.
Бричкин С.Б. Физико-химические свойства наночастиц и гибридных наноструктур в мицеллярных и коллоидных растворах [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.04 / Бричкин С.Б. ; Ин-т проблем химической физике РАН. – Черноголовка, 2011
1009.
Физиология и биохимия культурных растений [Журнал] = Фізіологія та біохімія культурних рослин = Physiology and biochemistry of cultivated plants : научно-теоретический журнал. Юбилейный выпуск / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 0522-9310
1010.
Филологические науки [Журнал] : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9730
1011.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
1012.
Финансы для бизнеса [Журнал] : [цветные тематические страницы являются составной частью газеты "Экономические известия ежедневная газета" № 53 (1513) от 29.03.2011] / Ассоц. присяж. сертифицир. бухгалтеров (ACCA). – Киев : ACCA
1013.
Вакарчук С.О. Фізика [Книга] : підручник / С.О. Вакарчук, Т.М. Демків, С.В. Мягкота ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 457, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 445-457. – Бібліогр.: с. 440-441. – ISBN 978-966-613-754-1
1014.
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Журнал] = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
1015.
Єфремов І.О. Фізико-технічні основи комплексної дегазації і використання метану вугільних шахт [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Єфремов І.О. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011
1016.
Канін В.О. Фізико-технічні основи охорони виймальних виробок в умовах нестійких порід [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Канін В.О. ; НАНУ ; Ін-т географічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011
1017.
Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1018.
Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1019.
Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бєда О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1020.
Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1021.
Фізіологічний журнал [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
1022.
Черній А.М. Філософія [Книга] : навчальний посібник для самостійної роботи студента / А.М. Черній. – Київ : Академвидав, 2011. – 390, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-016-5
1023.
Філософські проблеми науки [Книга] = Filozoficzne problemy nauki : Львівсько-Варшавський семінар : 5 семінар, Львів, 14-21 листопада 2004 року / [наук. кер. семінару: І. Вакарчук, Я. Ядацкі ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Варшав. ун-т]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 212, [4] с. : іл., табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-613-751-0
1024.
Міненко П.О. Фільтраційні ітераційні методи й критерії стійких розв"язків екстремальних обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії (на прикладі руднопошукових задач) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Міненко П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1025.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex