Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Брильов Д.В. Суфізм та ісламізм: глобальний та локальний контекст [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Брильов Д.В. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011
902.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
903.
Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Василик Л.Є. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
904.
Сучасна українська літературна мова [Книга] : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / М.Я. Плющ [та ін.] ; за ред. М.Я. Плющ. – 7-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2009. – 430 с. : табл. – ISBN 978-966-642-429-X
905.
Стеблина Н.О. Сучасна українська письменницька публіцистика у варіанті виступів О.Забужко, Т.Прохаська, Ю.Андруховича [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Стеблина Н.О. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2010
906.
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник [Книга] : 40 000 слів та граматика / уклад. М.Г. Зубков. – 2-е вид., стер. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2008. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 978-966-14-0004-6
40 000 найбільш уживаних слів сучасної англійської та української мов, частини мови, які змінюються не за загальними правилами, географічні назви
907.
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник [Книга] : 40 000 слів та граматика. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2007. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 966-343-354-X
908.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
909.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
910.
Сходознавство [Журнал] / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
911.
Сходознавство [Журнал] / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
912.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
913.
Тронь А.В. Твердий електроліт літієвих джерел струму, що перезаряджаються, на основі оксидно-сольових систем, які містять LiF [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Тронь А.В. ; ДВНЗ "Український держ. хім.-техн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
914.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
915.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
916.
Козак Б.М. Театральні відлуння [Книга] : статті, передмови, штрихи до портретів, матеріали, рецензії, інтерв"ю / Богдан Козак ; [наук. ред. Р. Пилипчук ; бібліограф та уклад. імен. покажч. Н. Демчук]. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 448 с., [32] арк. фотогр., [1] арк. портр. – Імен. покажч.: с. 436-448. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-138-4
917.
Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету [Книга] : Житомир, 25-28 травня 2010 р. : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. В. В. Головня]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-246-0
918.
Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету [Книга] : Житомир, 25-28 травня 2010 р. : [в 2 т.] / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. В. В. Головня]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-247-7
919.
Тезисы докладов IX конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 21-25 февраля 2011 г., Харьков [Книга] / НАНУ ; Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2011. – 120 с.
920.
Туленков М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Книга] : монографія / М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-8019-89-0
921.
Бєлих С.П. Теоретичне моделювання й оптимізація лінз на основі рідких кристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Бєлих С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
922.
Кузик С. Теоретичні проблеми туризму [Книга] : суспільно-географічний підхід : монографія / Степан Кузик ; наук. консультант О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-756-5
923.
Теоретичні та прикладні питання економіки [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 2002-
924.
Теоретичні та прикладні питання економіки [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
925.
Теоретичні та прикладні питання економіки [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,