Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-тє вид. – Київ : Каравела, 2011. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
977.
Савойська С.В. Українська мова як державна: освіта, політика [Книга] : [монографія] / С.В. Савойська, В.Ф. Панібудьласка, А.М. Тугай ; за ред. С.В. Савойської ; МОНУ ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Вища школа, 2009. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-642-417-7
978.
Пустовіт В.Ю. Українська письменницька мемуаристика XIX століття: націєтворчий дискурс [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Пустовіт В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
979.
Українська та зарубіжна культура [Книга] : підручник / [Анучина Л.В. та ін. ; за ред. В.О. Лозового] ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е. – Харків : Одіссей, 2008. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-633-734-7
980.
Буряк Л.І. Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Буряк Л.І.; Будяк Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
981.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення [Книга] : навчальний посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 7-е, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 305, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
982.
Українське кіно від 1960-х до сьогодні [Книга] : проблема виживання : збірник наукових статей / [Тримбач С. та ін. ; упоряд. Л. Брюховецька]. – Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" ; Задруга, 2010. – 249, [3] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 250.- В основі зб. матеріали Міжнар. наук. конф., організованої Центром кінематограф. студій НаУКМА, яка відбулася 12 травня 2010 року. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-076-1
983.
Український біохімічний журнал [Журнал] = украинский биохимический журнал The ukrainian biochemical journal : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1926-. – ISSN 0201-8470
984.
Український географічний журнал [Журнал] = Ukrainian geographical journal : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 1992-. – ISSN 1561-4980
985.
Нетудихаткін І.А. Український ктиторський портрет другої половини XVI - XVIII століть: інформаційний потенціал історичного джерела [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Нетудихаткін І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
986.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
987.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
988.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
989.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
990.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
991.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
992.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
993.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
994.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
995.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
996.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
997.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
998.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
999.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1000.
Український тиждень [Журнал]. – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,