Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
752.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
753.
Буфетов А.И. Предельные теоремы для потоков на поверхностях и групп преобразований [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.02 / Буфетов А.И. ; Российская академия наук ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2010
754.
Денисюк Н.С. Преса в системі польського опозиційного руху "Солідарність" (1980 - 1989 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Денисюк Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
755.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
756.
Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру [Книга] : теорія і практика застосування : навчальний посібник / Л.М. Палюх ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 214 с. – Бібліогр.: с. 185-211 та наприкінці параграфів. – ISBN 978-966-613-757-2
757.
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на підготовку робітничих кадрів [Брошура] / Рахункова палата України ; [відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2011. – 40 с.
758.
Клименко В.А. Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві України [Книга] : монографія / В.А. Клименко, В.Б. Первомайський, Т.М. Приходько ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМу, 2010. – 201 с. – Бібліогр.: с. 182-195. – ISBN 978-966-8299-83-4
759.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
760.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
761.
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні [Книга] : матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: П.М. Рабінович (голова) та ін.]. – Львів, 2011. – 391, [1] с.
762.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
763.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-
764.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
765.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
766.
Бовсунівський П.В. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці АРЄ [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бовсунівський П.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
767.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 1995-
768.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
769.
Проблемы национальной стратегии [Журнал] : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва. – ISSN 2079-3359
770.
Крячков А.В. Программирование на C и C++ [Книга] : [практикум : учебное пособие для высших учебных заведений] / А.В. Крячков, И.В. Сухинина, В.К. Томшин. – [2-е изд., испр.]. – Москва : Горячая линия - Телеком, 2000. – 344 с. : ил., табл. – ISBN 5-93517-014-0
771.
Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір [Брошура] : аналітична доповідь / Орленко С.Л. [та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Нац. агентство екологічних інвестицій України ; Фонд цільових екологічних інвестицій. – Київ : НІСД, 2010. – 48 с. : іл. – ISBN 978-966-554-107-3
772.
Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
773.
Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
774.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
775.
Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального курсу для практичних психологів [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Строяновська. – Київ : Каравела, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-175. – ISBN 978-966-2229-13-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,