Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
752.
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні [Книга] : матеріали XVII регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: П.М. Рабінович (голова) та ін.]. – Львів, 2011. – 391, [1] с.
753.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
754.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 1999-
755.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
756.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
757.
Бовсунівський П.В. Проблеми національної безпеки в регіональній політиці АРЄ [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бовсунівський П.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
758.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 1995-
759.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
760.
Проблемы национальной стратегии [Журнал] : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва. – ISSN 2079-3359
761.
Крячков А.В. Программирование на C и C++ [Книга] : [практикум : учебное пособие для высших учебных заведений] / А.В. Крячков, И.В. Сухинина, В.К. Томшин. – [2-е изд., испр.]. – Москва : Горячая линия - Телеком, 2000. – 344 с. : ил., табл. – ISBN 5-93517-014-0
762.
Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір [Брошура] : аналітична доповідь / Орленко С.Л. [та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Нац. агентство екологічних інвестицій України ; Фонд цільових екологічних інвестицій. – Київ : НІСД, 2010. – 48 с. : іл. – ISBN 978-966-554-107-3
763.
Цимбалій В.В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах поліконфесійного суспільства сучасної України [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Цимбалій В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
764.
Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
765.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
766.
Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального курсу для практичних психологів [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Строяновська. – Київ : Каравела, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-175. – ISBN 978-966-2229-13-4
767.
Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2011. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 966-8019-00-8
768.
Гупаловська В.А. Психологія реклами [Книга] : навчальний посібник / В.А. Гупаловська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 383, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 356-358 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-755-8
769.
Ходаківський Є.І. Психологія управління [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар ; за ред. Є.І. Ходаківського. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 663, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 657-663. – ISBN 978-966-364-949-8
770.
Дідковська Л.І. Психосоматика [Книга] : основи психодіагностики та психотерапії : навчальний посібник / Л.І. Дідковська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 263, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Основи психосоматики. – Бібліогр.: с. 260-263. – ISBN 978-966-613-679-7
771.
Фесенко Г.В. Птахи садів і парків Києва [Книга] / Геннадій Фесенко. – Кривий Ріг : Мінерал, 2010. – 235, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: c. 229. – ISBN 978-966-2311-29-7
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
772.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
773.
Кутлахмедов Ю.О. Радіобіологія [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Войціцький, С.В. Хижняк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 543 с. – Бібліогр.: с. 528-530. – ISBN 978-966-439-348-2
774.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
775.
Кошак О.М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Кошак О.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex