Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
927.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
928.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
929.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
930.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
931.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
932.
Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
933.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін.освіти ш науки україни ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
934.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
935.
Проблеми філософії права [Журнал] = Philosophy of law issues : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці : Рута, 2003-. – ISSN 1818-992Х
936.
Проблемы гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму [Книга] : сборник научных работ / Крымское отделение Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукраинская ассоциация обшественных организаций "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. в. ], 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-1538-10-7
937.
Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии [Книга]. – Москва : Наука
938.
Царанов В.И. Проблемы истории Молдавии [Книга] : исследования по истории советского общества / В.И. Царанов ; АН Молдовы, Ин-т истории, гос-ва и права. – Кишинев : CEP USM, 2007. – 401 с. – ISBN 978-9975-70-089-4
939.
Еганов Г.Д. Проблемы социально-экономического развития СССР и стран народной демокатии в трудах экономико-географов США. [Автореферат] : Автореф... Канд.экон.наук: / Еганов Г.Д.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1961
940.
Каменська Н.П. Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби України [Книга] : монографія / Н.П. Каменська ; за ред. А.І. Бердача ; Держ. податкова адм. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 204с. – ISBN 978-966-337-218-1
941.
Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Поповченко О.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010
942.
Програма курсу " Математичні методи у психології " для студентів факультету соціології та психології [Брошура]. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
943.
Програма курсу "Українська діалектологія" для студентів філологічного факультету [Брошура]. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
944.
Речицький В.В. Проект Конституції України - 2009 [Книга] : перспектива прав людини / Всеволод Речицький. – Харків : Права людини, 2009. – 60 с.
945.
Синєокий О.В. Прокуратура України як контрольно-наглядова інституція у сфері боротьби зі злочинністю [Книга] : навчальний посібник / О.В. Синєокий ; Державний вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 120 с.
946.
Стратиевский К.В. Промышленность Молдавской АССР (1924 - 1940 гг.) [Книга] / К.В. Стратиевский ; АН Молдовы, Ин-т истории, государства и права. – Кишинев, 2007. – 178 с. – ISBN 978-9975-70-170-9
947.
Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні [Книга] : збірник наукових праць / НАН України, Відділення наук про Землю, Ін-т географії ; [ ред.кол: Руденко Л.Г., Палієнко В.П., Чехній В.М. ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-02-5412-1
948.
Пилипей Л.П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів [Книга] : монографія / Л.П. Пилипей. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-8958-43-4
949.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
950.
Профиль [Журнал] : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2007-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex