Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Міхно О.І. Припинення договору за цивільним законодавством України [Книга] : монографія / Міхно Ольга Іванівна ; АПН України, Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва. – Київ : Оберіг, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-07-1458-9
927.
Карнаух Т.М. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов"язань [Книга] : монографія / Т.М. Карнаух. – Краматорськ : Тритон-МФ, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-97055-0-1
928.
Про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету у 2008 році [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. ред. Шульженко М.Я., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 28 с.
929.
Про результати аудиту ефективності використання Міністерством охорони здоров"я України коштів Державного бюджету на виконання завдань та функцій із забезпечення Державного санітарно-епідеміологічного нагляду і дезінфекційних заходів [Брошура] / Рахункова палата України [ відп. ред. Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 41 с.
930.
Про результати аудиту ефективності формування та використання коштів спеціального фонду Державного бюджету фондом соціального захисту інвалідів [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. ред. Вітковська Л.В., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 37с.
931.
Заботи Проблема конкретизации школьных знаний в психологическом освещении [Автореферат] : Автореф... канд. пед.наук: / Заботи н В.В. – М, 1954
932.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
933.
Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону [Журнал] = Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона = Problems of ecology and nature protection of techogen. region : науково-практичний журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2077-3366
934.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
935.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
936.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
937.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
938.
Проблеми законності [Журнал] : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1976-. – ISSN 0201-7245
939.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
940.
Краснова М.В. Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Краснова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
941.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін.освіти ш науки україни ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
942.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України ; НАУ. – Київ : НАУ, 2009-
943.
Проблеми філософії права [Журнал] = Philosophy of law issues : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці : Рута, 2003-. – ISSN 1818-992Х
944.
Проблемы гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму [Книга] : сборник научных работ / Крымское отделение Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукраинская ассоциация обшественных организаций "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. в. ], 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-1538-10-7
945.
Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии [Книга]. – Москва : Наука
946.
Царанов В.И. Проблемы истории Молдавии [Книга] : исследования по истории советского общества / В.И. Царанов ; АН Молдовы, Ин-т истории, гос-ва и права. – Кишинев : CEP USM, 2007. – 401 с. – ISBN 978-9975-70-089-4
947.
Еганов Г.Д. Проблемы социально-экономического развития СССР и стран народной демокатии в трудах экономико-географов США. [Автореферат] : Автореф... Канд.экон.наук: / Еганов Г.Д.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1961
948.
Каменська Н.П. Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби України [Книга] : монографія / Н.П. Каменська ; за ред. А.І. Бердача ; Держ. податкова адм. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 204с. – ISBN 978-966-337-218-1
949.
Поповченко О.І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Поповченко О.І. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2010
950.
Програма курсу " Математичні методи у психології " для студентів факультету соціології та психології [Брошура]. – Київ : Київський університет, 1999. – 25с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,