Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
902.
Права людини в Україні - 2008 [Книга] : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини; [ заг. ред.: Є. Захарова, В. Яворського ]. – Харків : Права людини, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-8919-71-8
903.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
904.
Правничий часопис Донецького університету [Журнал] = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
905.
Право и демократия [Журнал] : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
906.
Пушняк О.В. Право і час [Книга] : монографія / О.В. Пушняк. – Харків : ФІНН, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8030-26-0
907.
Право на медичну допомогу в Україні - 2008 [Книга] / Харківська правозахисна група ; [ упорядкування А.О. Роханський ]. – Харків : Права людини, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-8919-73-2
908.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
909.
Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики [Книга]. – Київ : Юридична думка, 2006. – 638 с. – ISBN 966-8602-39-0
910.
Правове регулювання електронної комерції [Книга] / Тимченко Л.Д. [ та ін.] ; за ред. Л.Д. Тимченка ; Держ. подат. адміністрація України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; Наук.-дослід. ін-т фінансового права. – Ірпінь, 2008. – 236 с. – ISBN 978-966-337-122-1
911.
Шмигова О.М. Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні татінших державах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шмигова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
912.
Сушик О.В. Правові засади забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сушик О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
913.
Савченко Л.А. Правові проблеми процесу фінансового контролю [Книга] : монографія / Л.А. Савченко, О.П. Мельник. – Київ, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-8299-56-8
914.
Пражский град [Книга] / В. Форманек, Я. Паркан, И. Свобода, Й. Земан; Вацлав Форманек, Ярослав Паркан, Иржи Свобода, Иозеф Земан. – Прага : Олимпия, 1967. – 134 с., [ 16 ] л. фотогр.
915.
Телешун С.О. Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності в публічній політиці та роботі правоохоронних і спеціальних служб [Книга] / С.О. Телешун. – Київ : Кручінін Л.Ю., 2009. – 168 с.
916.
Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка [Книга] : для начинающих / В. Завьялова, Л. Ильина. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : Лист Нью, 2005. – 880 с. – ISBN 5-7871-0186-3
917.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
918.
Шелудько І.М. Практичний словник виробничої термінології [Книга] / Шелудько І.М. ; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 122 с. – Відтворення видання 1931 року, Вих. дані ориг.: Державне вид-во "Радянська школа", ,Харків, 1931. – (Із словникової спадщини ; Вип. 4). – ISBN 978-966-02-5091-8
919.
Праця України 2008 [Книга] : cтатистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. Н.В. Григорович ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2009. – 322 с.
920.
Сиряченко В. Преодоление [Книга] : Исповедь очевидца событий на изломе двух столетий / Владимир Сиряченко. – Сумы : Мрія-1, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-566-433-8
921.
Приборы и техника эксперимента [Журнал]. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0032-8162
922.
Шарманська С.О. Прибуток та особливості його формування і використання в транзитивній економіці [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шарманська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
923.
Придонесот на академикот Кирил Мильовски за економската наука и макроекономската политика во Македониja [Книга] = The contribution of the academician Kiril Miljovski to economics and macroeconomic policy in Macedonia. – Cкoпje, 2003. – 455 с. – ISBN 9989-101-16-7
924.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
925.
Довгань Е.Ф. Принцип невмешательства во внутренние дела государств: современные тенденции [Книга] / Е.Ф. Доовгань ; Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 359 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-719-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,