Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Психофізіологічне забезпечення готовності студентів до педагогічної діяльності [Книга] : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. О.М. Кокуна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-644-116-7
977.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
978.
Пухоеды (insecta: mallophaga) домашних и диких птиц Молдовы и Западных областей Украины [Книга] = Insectele Mallophaga la pasarile domestice si salbatice din Moldova si regiunile apusene ale Ukrainei = Louses (insecta: Mallophaga) in poultry and wild birds from Moldova and Western Ukraine / Лункашу М.И., Ерхан Д.К., Русу С.Ф., Заморня М.Н. ; отв. ред. Е.С. Згардан ; АН Республики Молдова, Институт зоологии. – Кишинэу : [ Б.и. ], 2008. – 376 с. – ISBN 978-9975-62-214-1
979.
Устиян И. Пушкин о меркантилизме [Книга] : (Пушкин: критический анализ меркантилистской системы хозяйствования) : в помощь изучающим произведения А.С. Пушкина / Иван Устиян. – Кишинев : Картя Молдовей, 2007. – 60 с. – ISBN 978-9975-60-134-4
980.
Петрів І.М. Рада національної безпеки і оборони України: правові основи становлення та розвитку [Книга] : монографія / І.М. Петрів ; Служба безпеки України ; Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. – Харків : Право, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-458-110-0
981.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
982.
Гоголь Н.В. Размышления о Божественной Литургии [Книга] : духовные сочинения / Н.В. Гоголь ; [ гравюры акад. Ф. Солнцева ]. – Киев : АДЕФ-Україна, 2008. – 120 с. – К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя 1809-1852
983.
Вальтер Г. Растительность земного шара [Книга] : Эколого-физиологическая характеристика. Тропические и субтропические зоны / Г. Вальтер. – Москва : Прогресс, 1968. – 552с.
984.
Реалії економічної кризи: чи є підстави для оптимізму? [Книга] / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-165-X
985.
Кислюк К.В. Релігієзнавство [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / К.В. Кислюк, О.М. Кучер ; МОНУ ; Народна Українська академія. – Київ : Кондор, 2007. – 636 с. – ISBN 978-966-351-132-0
986.
Остащук І.Б. Релігійна символіка [Книга] : навчальний посібник / Іван Остащук ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, кафедра релігієзнавства і теології. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-1521-19-2
987.
Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному розвитку країни [Книга] : матеріали "круглого столу" / Нац. інс-т стратег. досліджень ; С.О. Біла [ та ін. ] ; [за ред. С.О. Білої]. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-098-X
988.
Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інститутут фінансового права (2002-2008 роки) [Книга] / Солдатенко О.В. [ та ін. ] ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; АПН України ; Науково-дослід.ін-т фінанс. права ; [ ред. кол.: Солдатенко О.В., Ковтунович О.В. та ін.]. – Ірпінь : АДЕФ-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-187-031-3
989.
Поляшенко Т.В. Рецепція звичаєвого права в сучасній українській культурі [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поляшенко Т.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
990.
Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
991.
Ковтун Ю.І. Рівністика [Книга] / Ю.І. Ковтун. – Харків : Друкарня №13, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-1664-07-3
992.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
993.
Рідний край [Журнал] : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1222
994.
Кунах А В. Розвиток генетики в Національній академії наук України [Книга] : до 90-річчя від часу заснування Української Академії Наук / В.А. Кунах ; НАНУ; Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України. – Київ : Академперіодика, 2009. – 102 с. – ISBN 978-966-360-117-5
995.
Розвиток громадянського суспільства України в 2008 році. Плани на майбутнє [Книга] / [О.П. Айвазовська, О.Ю., Вінніков, Г.М. Голубовська-Онісімова та ін.] ; за ред. М. Лациби ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ : [Агенство "Україна"], 2009. – 84 с. – ISBN 978-966-2157-12-3
996.
Щербата Н.З. Розвиток зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Щербата Н.З. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009
997.
Терещук П. Роздуми над однією книжкою [Книга] : дивовижний "ребус" польських фальсифікаторів : (з приводу однієї "історичної" праці) / Петро Терещук. – Відбитка з "Визвольного Шляху" Лондон, Англія, 1975 / 76. – Торонто ; Нью Йорк : Накладом Товариств колишніх вояків УПА в Канаді і в ЗСА, 1979. – 134 с.
998.
Батрименко В.В. Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі європейських країн [Книга] : навчальний посібник / В.В. Батрименко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 298 с. – ISBN 978-966-439-192-1
999.
Бойко В.М. Розрахунок динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень для зразків з тріщинами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Бойко В.М. ; НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2009
1000.
Чаплигін Є.О. Розробка циліндричних індукційних індукторних систем для магнітно-імпульсного притягнення тонких металевих листів [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.09.13 / Чаплигін Є.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,