Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Вальтер Г. Растительность земного шара [Книга] : Эколого-физиологическая характеристика. Тропические и субтропические зоны / Г. Вальтер. – Москва : Прогресс, 1968. – 552с.
977.
Реалії економічної кризи: чи є підстави для оптимізму? [Книга] / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-165-X
978.
Кислюк К.В. Релігієзнавство [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / К.В. Кислюк, О.М. Кучер ; МОНУ ; Народна Українська академія. – Київ : Кондор, 2007. – 636 с. – ISBN 978-966-351-132-0
979.
Остащук І.Б. Релігійна символіка [Книга] : навчальний посібник / Іван Остащук ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, кафедра релігієзнавства і теології. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-1521-19-2
980.
Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному розвитку країни [Книга] : матеріали "круглого столу" / Нац. інс-т стратег. досліджень ; С.О. Біла [ та ін. ] ; [за ред. С.О. Білої]. – Київ : НІСД, 2009. – 128 с. – ISBN 966-554-098-X
981.
Реферативний огляд науково-дослідних робіт Науково-дослідного інститутут фінансового права (2002-2008 роки) [Книга] / Солдатенко О.В. [ та ін. ] ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України ; АПН України ; Науково-дослід.ін-т фінанс. права ; [ ред. кол.: Солдатенко О.В., Ковтунович О.В. та ін.]. – Ірпінь : АДЕФ-Україна, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-187-031-3
982.
Поляшенко Т.В. Рецепція звичаєвого права в сучасній українській культурі [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поляшенко Т.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
983.
Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
984.
Ковтун Ю.І. Рівністика [Книга] / Ю.І. Ковтун. – Харків : Друкарня №13, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-1664-07-3
985.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
986.
Рідний край [Журнал] : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1222
987.
Кунах А В. Розвиток генетики в Національній академії наук України [Книга] : до 90-річчя від часу заснування Української Академії Наук / В.А. Кунах ; НАНУ; Ін-т молекулярної біології і генетики НАН України. – Київ : Академперіодика, 2009. – 102 с. – ISBN 978-966-360-117-5
988.
Розвиток громадянського суспільства України в 2008 році. Плани на майбутнє [Книга] / [О.П. Айвазовська, О.Ю., Вінніков, Г.М. Голубовська-Онісімова та ін.] ; за ред. М. Лациби ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ : [Агенство "Україна"], 2009. – 84 с. – ISBN 978-966-2157-12-3
989.
Щербата Н.З. Розвиток зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу в зонах вільної торгівлі [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Щербата Н.З. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009
990.
Терещук П. Роздуми над однією книжкою [Книга] : дивовижний "ребус" польських фальсифікаторів : (з приводу однієї "історичної" праці) / Петро Терещук. – Відбитка з "Визвольного Шляху" Лондон, Англія, 1975 / 76. – Торонто ; Нью Йорк : Накладом Товариств колишніх вояків УПА в Канаді і в ЗСА, 1979. – 134 с.
991.
Батрименко В.В. Розрахунки та платежі у зовнішній торгівлі європейських країн [Книга] : навчальний посібник / В.В. Батрименко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 298 с. – ISBN 978-966-439-192-1
992.
Бойко В.М. Розрахунок динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень для зразків з тріщинами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Бойко В.М. ; НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2009
993.
Чаплигін Є.О. Розробка циліндричних індукційних індукторних систем для магнітно-імпульсного притягнення тонких металевих листів [Автореферат] : автореф. ...канд. техн. наук : 05.09.13 / Чаплигін Є.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
994.
Коргун И.А. Роль внешнеэкономических связей в развитии Республики Корея [Автореферат] : автореф. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Коргун И.А. ; С.-Петерб. гос. ун-т. – С.Пб, 2009
995.
Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства [Автореферат] : автореф. ...канд. філософ. наук : 09.00.03 / Петрищева О. І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
996.
Конотоп Л.Г. Російська філософія в антропологічному вимірі [Книга] : навчальний посібник / Людмила Конотоп, Еліна Проценко, Зоя Швед ; КНУТШ. – Херсон : Кальченко, 2009. – 194 с.
997.
Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" / Н.О. Артюшенко [ та ін. ] ; НАН України; НБУ ім. В.І. Вернадського ; [ гол. ред. О.С. Онищенко ]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-5117-5
998.
Смирнов В.Н. Русская (восточнославянская) православная цивилизация [Книга] : [ (в воззрениях мыслителей и богословов) ] : монография / В.Н. Смирнов. – Харьков : Майдан, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-372-251-1
999.
Русская литература в Украине: проблемы изучения и преподавания [Книга] : сборник научных статей / МОНУ ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; Междунар. Фонд "Русский мир". – Горловка, 2009. – 212 с.
1000.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex