Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Ткаченко Р.В. Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у мистецьких розвідках російських символістів та футуристів кінця 19- початку 20 століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Ткаченко Р.В.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
927.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
928.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
929.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
930.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
931.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
932.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
933.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
934.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
935.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
936.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
937.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
938.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
939.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
940.
Говта М.В. Оцінка впливу екологічних факторів на психофізіологічну діяльність людини [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Говта М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
941.
Казарин В. Очнись, человек! [Книга] : поэма / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 112с., илл. – ISBN 966-435-023-0
942.
Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі [Книга] : навчальний посібник / Тетяна Примак ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 176 с. – ISBN 966-574-807-6
943.
Казакевич О. Павло Житецький. Життя та діяльність [Книга] / Ольга Казакевич. – Київ : Фотосоціоцентр, 2008. – 203 с. – ISBN 978-966-306-140-9
944.
Георгиев Р. Паричната политика като изкуство на баланса [Книга] / Румен Георгиев ; Съюз за стопанска инициатива, Консултативен Съвет. – София : [ б. в. ], 2004. – 72 с. – (Библиотека "Инициатива"). – ISBN 954-91392-3-9
945.
Зарицька І.В. Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Зарицька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
946.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
947.
Мойсеюк Н.Є. Педагогіка [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Неля Мойсеюк. – Вид. 5-те, допов. і перероб. – Київ : [б. в.], 2007. – 656 с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-96769-0-0
У посібнику викладено нормативний навчальний курс з педагогіки. Загальні засади педагогіки, питання теорії навчання і виховання, досягнень сучасної науки та досвіду розбудови національної системи освіти
948.
Лисянська Т.М. Педагогічна психологія [Книга] : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Лисянська. – Київ : Каравела, 2009. – 224с. – Шифр. дубл. 15 Лися. (доп. карт. по каб.). – ISBN 978-966-2229-00-4
949.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
950.
Первичная медико-санитарная помощь - Сегодня актуальнее, чем когда-либо [Книга] : доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. – Geneva : Всемирная организация здравоохранения; ЮНЭЙДС, 2008. – 23,125 с. : іл. – ISBN 978-92-4-456373-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,