Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 1995-
752.
Уткин А.И. Мировой порядок 21 века [Книга] / Уткин А.И. – Москва : Эксмо, 2002. – 512с. – (История 21 века: прогнозы, перспективы, предсказания). – ISBN 5-699-00654-0
753.
Косаковська Л.П. Мистецька парадигма Василя Авраменка в контексті розвитку української культури 20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Косаковська Л.П.; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
754.
Гіжевський В.К. Митне право України [Книга] : навчальний посібник / В.К. Гіжевський, І.І. Світлак, І.В. Скірський ; МОНУ, Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-326-300-7
755.
Митний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 168с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-060-5
756.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
757.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
758.
Винар Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації [Книга] = Mykhailo Hrushevs"kyi : historian and nation builder : статті і матеріяли / Любомир Винар ; Українське історичне т-во ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ. – Київ ; Нью-Йорк ; Торонто : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 304 с. – У 130-ліття з дня народження М. Грушевського 1866-1996. – ISBN 5-7707-7675-7
759.
Кусий Л.М. Михайло Таранько- редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919 - 1939 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009
760.
Міжнародне економічне право [Книга] : підручник / В. Опришко, А. Коста, К. Квінтано, М. Чічіріелло, М. [ та ін. ] Туфано; В. Опришко [ та ін. ] ; МОНУ ; КНЕУ ; за наук. ред. В. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2006. – 496 с. – ISBN 966-574-935-8
761.
Міжнародне право [Книга] : підручник / Ліпкан В.А. [ та ін. ] ; МОНУ ; за заг. ред. Ліпкана В.А. – Київ : КНТ, 2009. – 752с. – ISBN 978-966-373-532-0
762.
Кудінович О.О. Міжнародний досвід оптимізації управління акціонерними товариствами в Україні в умовах геоекономічних викликів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кудінович О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
763.
Петрухно Ю.Є. Міжособистісна взаємодія в колективі як фактор інноваційного розвитку бібліотек [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Петрухно Ю.Є.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009
764.
Павлишин В. Мінералогія [Книга] : Вступ до мінералогії. Кристалохімія, морфологія і анатомія мінералів. Мікромінералогія і наномінералогія : підручник для студ. геологічних та гірничих спеціальностей вищ. навчальних закл. / Володимир Павлишин, Станіслав Довгий ; МОНУ, КНУТШ ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простеру. – Київ : КНТ, 2008. – 536с. – ISBN 978-966-373-345-6
765.
Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району: суспільно-географічне дослідження [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
766.
Хаткіна М.О. Міфи і легенди народів світу [Книга] : дітям 5-12 років / Хаткіна М.О., Зав"язкін О.В. – Донецьк : БАО, 2008. – 656 с. : іл. – ISBN 978-966-481-195-5
767.
Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? [Книга] : Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы / Ф.М. Рудич ; НАНУ, Ин-т политических и этнонациональных исследованийим. И.Ф. Кураса. – Киев : Наукова думка, 2009. – 304с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0852-Х
768.
Тищенко К.М. Мовні контакти: свідки формування українців [Книга] / Костянтин Тищенко ; КНУТШ ; Лінгвістичний музей. – Київ : Авілон-Плюс, 2006. – 416с. – ISBN 966-95856-3-5
769.
Ярема С.І. Мого народу гілочка тернова [Книга] : [ художньо-документальне видання ] / Сергій Ярема. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 312с. – ISBN 978-966-331-205-7
770.
Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі Моделі і інформаційна технологія інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової документації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сайед Мохаммад Таухід Сіддікі. – Харків, 2009
771.
Проскура Г.А. Моделі і методи корекції помилок мініатюрних безплатформних інерціальних навігаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.03 - системи і процеси управління / Проскура Г. А. ; МОНУ ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2009
772.
Єгошина Г.А. Моделі і методи організації семантичних одиниць при словотворчому синтезі в експертних навчальних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Єгошина Г. А. ; Держ. ун. інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2009
773.
Маслов О.В. Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар"єрів безпеки АЕС з ВВЕР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки / Маслов.О.В.; Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2009
774.
Парфентій О.М. Моделі інфраструктури сервісного обслуговування цифрових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Парфентій О.М.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
775.
Мельник О.М. Моделі та алгоритми пошуку рішень на базі генетичних схем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Мельник О. М. ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex