Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Поэзия романтизма. Россия, 19 век [Електронний ресурс]. – Москва : Говорящая книга, 2005. – 1 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 6 ч. 07 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Школьная хрестоматия : литература ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884150652
В сборник включены стихи русских поэтов А. Толстого, В. Жуковского, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и К. Батюш
977.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
978.
Права людини . Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
979.
Гончаренко О.М. Права людини в Україні [Книга] : навчальний посібник / О.М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207с. – ISBN 978-966-346-474-9
980.
Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України [Книга] : навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 663с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-482-4
Висвітлюються теоретичні засади права громадян на соціальний захист, предмет, методи, принципи, система та джерела цієї галузі права
981.
Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Євстігнєєв А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
982.
Правове регулювання банкрутства [Книга] : підручник / Сміян Л.С. [ та ін. ] ; МОНУ ; НАНУ, Академія національного управління ; за ред. Л.С. Сміяна. – Київ : КНТ, 2009. – 464с. – ISBN 978-966-373-463-7
983.
Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.04 - господар. право, господар.-процес. право / Повар П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
984.
Костюченко О.А. Правові засади валютного регулювання в Україні [Книга] : навчальний посібник / О.А. Костюченко; Мін-во освіти і науки України. Академія адвокатури України. – Киев : КНТ, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-373-488-0
985.
Правознавство [Книга] : навчальний посібник / В.М. Курило, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Є.В. Філіндаш; В.М. Курило, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Є.В. Філіндаш ; МОНУ ; Національний аграрний ун-т ; за заг. ред. В.П. Пастухова. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Алерта, 2007. – 398с. – ISBN 966-8533-42-9
986.
Лук"яненко Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри [Книга] : навчальний посібник / Д.Г. Лук"яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-860-2
987.
Практикум з мікроекономіки [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 303 с. – ISBN 978-966-439-097-9
988.
Грабовський В.А. Практикум з ядерної фізики [Книга] : навчальний посібник / Володимир Грабовський, Орест Дзендзелюк, Олег Кушнір. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 222 с. – ISBN 978-966-613-568-4
989.
Практичний курс англійської мови [Книга] : підручник для студентів вузів №1.4\18-Г-896 від 07.06.07 / Зарума Олена Романівна, Михайленко Наталія Олександрівна [ та ін. ] ; МОНУ, ЛНУ ім. Івана Франка, Фак-т міжнар. відносин ; за ред. О.Р. Заруми; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка.Факультет міжнародних відносин. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 552с. – ISBN 978-966-382-133-7
990.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
991.
Удалова Л.Д. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами [Книга] : [ монографія ] / Л.Д. Удалова, Н.З. Рогатинська. – Київ : КНТ, 2009. – 152с. – ISBN 978-966-373-521-4
992.
Привет, Причастие! [Електронний ресурс] : образовательный комплекс "Привет, Причастие!" выполнен на платформе систем программ "1С : Образование 3.0". – Москва : 1С : 1С-Паблишинг. – (1С : Школа). – ISBN 978-5-9677-0498-7
В издание включены :
-озвученный текст книги Т. Рик
-16 музыкальных обучающих игр с забавными героями
-более 20 занимательных электронных заданий на тему причастия
-интерактивные таблицы, помогающие лучше изучить особую форму глагола
-множество авторских рисунков
993.
Музичук А.А. Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Музичук А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
994.
Грабовський В. Прикладна спектрометрія йонізуючих випромінювань [Книга] : навчальний посібник / Володимир Грабовський ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-613-563-9
995.
Терсіна І.З. Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Терсіна І.З.; КНУТШ. – Київ, 2009
996.
Аjдачичь Д. Прилози проучаваньу фолклора балканских Словена [Книга] / Деjан Аjдачичь. – Beograd : Науч. друшство за словенске уместности и културе, 2004. – 311, [ 3 ] с. – ISBN 86-83215-03-2
997.
Погрібний С.О. Принципи та механізм регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Погрібний С.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
998.
Природа и Человек. 21 век [Журнал] : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 1981-. – ISSN 0868-488Х
999.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
1000.
Кургаев А.Ф. Проблемная ориентация архитектуры компьютерных систем [Книга] / А.Ф. Кургаев ; НАНУ, Ин-т кибернетики имени В.М. Глушкова. – Киев : Сталь, 2008. – 540 с. – ISBN 978-966-1555-00-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,