Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Палеха Ю.І. Організаційна техніка [Книга] : навчально-практичний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Ліра-К, 2008. – 193 с. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-1-5
902.
Березівська Л.Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у 20 столітті [Автореферат] : автореф. дис. ... доктора педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Березівська Л.Д.; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009
903.
Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
904.
Гриньова В.М. Організація виробництва [Книга] : підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – Київ : Знання, 2009. – 582с. – ISBN 978-966-346-508-1
905.
Палеха Ю.І. Організація загального діловодства [Книга] : (зі зразками сучасних ділових паперів) : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 458с. – (Культура діловодства). – ISBN 978-966-96938-9-1
906.
Присяжний М.П. Організація роботи редакції газети і праці журналіста [Книга] : навчальний посібник / Миїхайло Присяжний, Мар"ян Лозинський ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-613-590-5
907.
Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності [Книга] : навчальний посібник / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський ; МОНУ, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. О.А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-483-032-1
908.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
909.
Сазоненко Г.С. Освіта майбутнього [Книга] : науково-методичний посібник / Г.С. Сазоненко ; Український гуманітарний ліцей Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-699-415-1
910.
Доманська Г.П. Основи вищої математика (для економічних спеціальностей) [Книга] : (для економічних спеціальностей) : посібник / Г.П. Доманська, С.П. Лавренюк ; МОНУ. ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 634 с. – ISBN 978-966-613-647-6
911.
Левицький В.В. Основи германістики [Книга] / В.В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 528 с. – Бібліогр.: с. 505-527. – ISBN 966-8609-66-2
912.
Оліскевич М.О. Основи економетрії часових рядів [Книга] : навчальний посібник / М.О. Оліскевич ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 321с. – ISBN 978-966-613-628-5
913.
Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Е.А. Зінь, Н.С. Дука ; за ред. Е.А. Зіня ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-351-241-9
914.
Ковблюк М.М. Основи зоологічної номенклатури та систематики [Книга] : навч. посібник для студ. біологічних спеціальностей вищих навч. закл. / М.М. Ковблюк. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-491-028-3
915.
Батліна Л.В. Основи людинознавства: Людина в цілому [Книга] : навчальний посібник / Л.В. Батліна. – Київ : КНТ, 2008. – 329с. – ISBN 978-966-373-423-1
916.
Зянько В.В. Основи мікроекономіки [Книга] : навч. посібник / В.В. Зянько; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Слово, 2009. – 344с. – ISBN 978-966-194-004-7
917.
Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень [Книга] : навчальний посібник / В.В. Ковальчук ; МОНУ. – Київ : Слово, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-194-003-0
918.
Основи підприємництва [Книга] : навчальний посібник / Депутат В.І., [ та ін. ] ; МОНУ ; за заг. ред. : П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – Київ : КНТ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-373-517-7
Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
919.
Цигилик І.І. Основи підприємництва [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / І.І. Цигилик, З.М. Краховецька, Т.М. Паневник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224с. – ISBN 978-966-364-483-7
920.
Семерак О.С. Основи правознавства [Книга] : навч. посібник для абітурієнтів / О.С. Семерак, І.О. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 480 с. – Бібліогр.: с. 472-479. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-573-9
921.
Осауленко О.І. Основи правознавства [Книга] : навчальний посібник для абітурієнтів : Методичні рекоментації з незалежного тестування. Зміст тем. Тестові завдання та відповіді на них. Типові зразки тестів. Словник термінів та визначень / О.І. Осауленко; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-373-457-6
922.
Основи правознавства [Книга] : навчальний посібник / Т.М. Барабаш, М.В. Глух, Т.В. Данченко, Л.В. Левицька, Л.А. Савченко [ та ін.] ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 408с. – ISBN 978-966-373-462-0
Призначений для абітурієнтів, що готуються до зовнішнього незалежного оцінювання та складання іспитів до вищих навчальних закладів
923.
Максимова Н.Ю. Основи психології девіантної поведінки [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закл. / Н.Ю. Максимова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-439-069-6
924.
Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захісту) [Книга] : монографія / Р.О. Стефанчук ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : КНТ, 2008. – 626с. – ISBN 978-966-373-356-2
925.
Маршалок О.І. Особливості кополімеризації метил-а-алкілзаміщених акрилатів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Маршалок О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex