Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Сучасна молодь: проблема чи надія [Книга] / [редактори та упорядники : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 104 с.
902.
Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.М. Фащенко [та ін.] ; за ред. М.М. Фащенко ; [відп. ред. О.І. Бондар]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 212 с. – Бібліогр.: с. 207-208. – ISBN 978-966-190-260-1
903.
Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації [Книга] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – 304, [16] с. іл. – Відомості про авторів на стр. 303. – ISBN 978-966-439-447-2
904.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
905.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
906.
Дюма А. Сын Портоса [Книга] = The son of Porthos : роман / Александр Дюма ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – Москва : Фора - II, 1992. – 302, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 5-87592-002-5
907.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
908.
Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті. Листи [Книга] / [вступ. ст., упорядкув., заг. ред. В. Сергійчука]. – Київ : Сергійчук М.І., 2011. – 816 с. : іл. – Текст укр., рос. - Покажч.: с. 768-798. – Бібліогр.: c. 815-816 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-36-7
909.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва : ТиО, 2005-
910.
Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", м. Житомир, 23-25 березня 2011 р. [Книга] / МОНМСУ ; Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. О.М. Толкач]. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 289 с. : іл., табл. – На обкл. дата роботи заходу: 23-24 березня 2011. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-285-9
911.
Гнатюк М.М. Текстологічні студії [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Гнатюк. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. – 156 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2530-13-1
912.
Теле- та радіожурналістика [Журнал] = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
913.
Шакиров К.Н. Теоретические вопросы и возможности автоматизированного решения задач криминалистической экспертизы (на примерах судебно-трасологической экспертизы) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шакиров К Н ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
914.
Олійник Я.Б. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки [Книга] / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Обрії, 2011. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-2278-11-8
915.
Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик [Книга] : монографія / Б.В. Щур ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Харків юридичний, 2010. – 319, [1] с. – Бібліогр.: c. 289-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8395-77-2
916.
Горбань И.И. Теория гиперслучайных явлений [Книга] : физические и математические основы / И.И. Горбань ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. – Киев : Наукова думка, 2011. – 316, [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 304-311. – Библиогр.: с. 293-303. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1093-2
917.
Теория социально-экономической географии: спектр современных взглядов [Книга] / [отв. ред.-сост. : Дружинин А.Г., Шувалов В.Е.]. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2010. – 166 с. – ISBN 978-5-9275-0697-2
918.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
919.
Гораль Л.Т. Теорія і практика рєструктуризації газотранспортної системи [Книга] : монографія / Гораль Л.Т. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 325, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-315. – ISBN 978-966-694-143-8
920.
Петрочко Ж.В. Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Петрочко Ж.В. ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2011
921.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Журнал] : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
922.
Манив З.А. Территориальная организация строительно-индустриального кмплекса Ивано-Франковской области УССР [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Манив З.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
923.
Тестові завдання з орфографії та орфоепії сучасної української мови [Книга] : з орфоепічним коментарем / М.Л. Микитин-Дружинець [та ін.] ; за ред. М.Л. Микитин-Дружинець. – Одеса : Астропринт, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-190-181-9
924.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
925.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex