Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Українське літературознавство [Журнал] = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
977.
Українське право [Журнал] : науково-практичний часопис: спецвипуск. – Київ, 1994-
978.
Українське право [Журнал] : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
979.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
980.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
981.
Новиков А.О. Український театр на уроках літератури [Книга] / А.О. Новиков. – Харків : Основа, 2011. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-110. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (91)). – ISBN 978-617-00-0959-3
982.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
983.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
984.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
985.
Українські архівісти (XIX - XX ст.) [Книга] : біобібліографічний довідник. – Київ, 2007. – 752 с. – ISBN 978-966-625-050-9
986.
Українські журналісти проти катувань [Книга] / [упоряд. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2011. – 216 с. – ISBN 978-617-587-032-7
987.
Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології [Книга] / К. Адягаші [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 521 с. – ISBN 978-966-439-383-3
988.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
989.
Гавкалова Н.Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу [Книга] : монографія / Гавкалова Н.Л., Власенко Т.А. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-252. – ISBN 978-966-676-451-8
990.
Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування [Книга] : монографія / О.В. Захарова ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад ; Донецьк. нац. техн. ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 378 с. : табл. + Додатки: с. 363-377. – До 90-річчя Донецького нац. технічного ун-ту. – Бібліогр.: с.320-362. – ISBN 978-966-377-103-8
991.
Дороніна М.С. Управління організаційною поведінкою [Книга] : монографія / Дороніна М.С., Тютлікова В.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200 с. + Додатки: с. 169-198. – Бібліогр.: с. 155-168. – ISBN 978-966-676-440-2
992.
Приймак В.М. Управління проектами [Книга] : практикум : навчальний посібник / В.М. Приймак. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл.
993.
Сніжко С.І. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста [Книга] / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2011. – 297 с., [3] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2278-06-4
994.
Козак Ф.В. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту [Книга] : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Ф.В. Козак, Б.В. Долішній, С.І. Криштопа ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 222 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-694-118-6
995.
Газаров А. Устранение неисправностей и ремонт ПК своими руками на 100% [Книга] / Артур Газаров. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 320 с. : илл. – Библиогр.: с. 314. – ISBN 978-5-459-00423-6
996.
Баранова И.О. Участие Украинской ССР в советско-чехословацком сотрудничестве в области высшей школы (70-е - первая половина 80-х годов) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Баранова И.О. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
997.
Грунина Э.А. Учебник туркменского языка для стран СНГ [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению ВПО 030800 "Востоковедение, африканистика" / Э.А. Грунина ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Каф. стран Центральной Азии и Кавказа. – Москва : Восточная литература, 2010. – 286, [2] с. : табл. – ISBN 978-5-02-036441-7
998.
Грунина Э.А. Учебник туркменского языка для стран СНГ [Книга] : тексты, комментарии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению ВПО 030800 "Востоковедение, африканистика" / Э.А. Грунина, М.П. Пенжиев ; Московский гос. ун-т им. им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Каф. стран Центральной Азии и Кавказа. – Москва : Восточная литература, 2011. – 181, [3] с. – ISBN 978-5-02-036472-1
999.
Богата Л.М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та процедури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.02 / Богата Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1000.
Андриевская Е.Р. Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов [Книга] = Phase equilibria in the systems of hafnia, zirconia, yttria with rare-earth oxides / Е.Р. Андриевская ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2010. – 470, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 446-464. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-0989-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,