Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство [Книга] : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д. Заставного. – Київ : Знання, 2006. – 576 с. : іл. – ISBN 966-346-100-4
952.
Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство [Книга] : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації] / Панкова Є.В. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 351 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-409-3
953.
Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство [Книга] : навчальний посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Панкова Є.В. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-340-1
954.
Мельник Є. У пошуках втраченої пам"яті. Шкіц до критики вітчизняної концепції Давної Руси [Книга] / Євген Мельник. – Дрогобич : Коло, 2011. – 96 с. + Етнографічна карта регіону III ст. н.е. – Бібліогр.: с. 92-95
955.
Білокінь Є.М. Удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Білокінь Є.М. ; Держ. комітет України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2011
956.
Латыш Ю.В. Украина в XIX - начале XX в. [Книга] : материалы и учебно-методические рекомендации для студентов-иностранцев к курсу "История Украины" / Ю.В. Латыш ; КНУТШ, Ист. фак., Каф. истории для гуманитар. фак. – Киев, 2009. – 68 с. : табл. – Библиогр.: c. 66-68. – ISBN 978-966-2142-72-3
957.
Латыш Ю.В. Украина в годы независимости [Книга] : материалы и учебно-методические рекомендации для студентов к курсу "История Украины" / Ю.В. Латыш ; КНУТШ, Ист. фак., Каф. истории для гуманитар. фак. – Киев, 2009. – 78, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 76-79. – ISBN 978-966-2142-71-6
958.
Латыш Ю.В. Украина в годы послевоенного восстановления (1944-1953) [Книга] : учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов / Юрий Латыш ; КНУТШ, Ист. ф-т, Каф. истории для гуманитар. ф-тов. – Киев : Логос, 2011. – 203, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 195-203. – ISBN 978-966-171-370-2
959.
Україна в підручниках та інформаційному просторі країн світу [Книга] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; [уклад. : Жебровський Б.М., Удод О.А.]. – Київ, 2011. – 87 с. : іл.
960.
Україна у Wikileaks [Книга] : політика без грифу / Фонд Олега Ляшка "Українська ідентичність". – Київ : Фенікс, 2011. – 190 с. – ISBN 978-966-651-851-1
961.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
962.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2001-
963.
Українознавство XXI ст.: виміри розвитку [Книга] : українознавство 2007-2009 / П. Кононенко [та ін.] ; [редкол. : П. Кононенко (гол. ред.), І. Ворончук, Т. Кононенко та ін. ; ред.-упоряд. : Т.П. Кононенко, Н.М. Істоміна, Т.Л. Ренке] ; МОНУ ; Нац. науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2009. – 432 с. – Бібліогр.: с. 429-430. – ISBN 978-966-7909-47-5
964.
Кононенко Т.П. Українознавчі виміри філософської спадщини Г. Сковороди. Розвиток методології науки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.12 / Кононенко Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
965.
Українська архівна енциклопедія [Книга] / Держ.комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства ; [редкол. : Матяш І.Б. (гол.), Войцехівська І.Н., Дубровіна Л.А. та ін. ; ред. : С.С. Артамонова, А.М. Катренко]. – Київ : [Горобець], 2008. – 882 с. – ISBN 978-966-625-056-1
966.
Працьовитий В.С. Українська драматургія 20-30-х років XX століття. Жанрова модифікація [Книга] / Володимир Працьовитий ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Ліга-Прес, 2001. – 132 с. – Бібліогр.: c. 130-131 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7483-34-7
967.
Пилип"юк В.В. Українська художня фотографія [Книга] : етапи становлення та мистецькі засади розвитку : навчальний посібник / Василь Пилип"юк. – 2-е вид., переробл. і допов. – Львів : Світ, 2011. – 175, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-603-500-7
968.
Українське літературознавство [Журнал] = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
969.
Українське право [Журнал] : науково-практичний часопис: спецвипуск. – Київ, 1994-
970.
Українське право [Журнал] : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
971.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Ukrainian botanical journal / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
972.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
973.
Новиков А.О. Український театр на уроках літератури [Книга] / А.О. Новиков. – Харків : Основа, 2011. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-110. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (91)). – ISBN 978-617-00-0959-3
974.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
975.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,