Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України [Книга] : колективна монографія / М-во аграрної політики України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" УААН ; Уманський держ. аграрний ун-т, К-ра фінансів і кредиту ; за ред. : Дем"яненка М.Я., Маліка М.Й. – Умань : СПД Сочінський, 2009. – 304 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-302. – ISBN 978-966-1604-07-99
1002.
Абдулоєва О.С. Фітоценологія [Книга] : [навчальний посібник] / О.С. Абдулоєва, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-449. – ISBN 978-966-306-157-8
1003.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1004.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1005.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1006.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1007.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1008.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
1009.
Билецкий М.И. Формирование межотраслевого комплекса обслуживания населения региона (на материалах Львовской области) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Билецкий М.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
1010.
Кокоша Н.В. Формирование полимерных гелевых систем с повышенным водосодержанием [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кокоша Н.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
1011.
Лысак Н.В. Формообразование свободных границ распадающихся струй [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Лысак Н.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
1012.
Іваницька Н.А. Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Іваницька Н.А. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011
1013.
Самойленко О.А. Формування продуктивності і якості зерна ячменю озимого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Присивашшя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.01.09 / Самойленко О.А. ; Ін-т зернового господарства ; Нац. акад. аграр. наук України. – Дніпропетровськ, 2011
1014.
Поплавська Ж.В. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках: теоретичний та прикладний аспект [Книга] : монографія / Поплавська Ж.В., Михальчишин Н.Л. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Компанія "Манускрипт", 2010. – 296 с. + Додатки: с. 192-293. – Бібліогр.: с. 175-191
1015.
Дзядук Т.В. Формування та розвиток мережевої економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Дзядук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1016.
Миронюк О.В. Формування щільних тонкошарових структур у системі полімер-алюмосилікат-карбонат [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Миронюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
1017.
Пархоменко Е.П. Фотометрические методы определения родия (III) и иридия (IV) в различных средах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пархоменко Е.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
1018.
Янкович В.Н. Фотоника полициклических ароматических углеводородов, адсорбированных на поверхности кремнезема [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Янкович В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
1019.
Журавський Ю.Й. Харківський університет у роки Великої Вітчизняної війни [Книга] : монографія / Ю.Й. Журавський, Б.П. Зайцев, Б.К. Мигаль ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-е вид., випр. і доповн. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 198, [2] с., [12] арк. іл. – Імен. покажч.: с. 175-182. – Бібліогр.: с. 183-198. – ISBN 978-966-623-660-2
1020.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
1021.
Химия гетероциклических соединений [Журнал] = Chemistry of heterocyclic compounds : научно-теоретический журнал / Латвийский институт органического синтеза. – Рига, 1965-. – ISSN 0132-6244
1022.
Химия гетероциклических соединений [Журнал] = Chemistry of heterocyclic compounds : научно-теоретический журнал / Латвийский институт органического синтеза. – Рига, 1965-. – ISSN 0132-6244
1023.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во науч.-попул. литературы "Химия и жизнь". – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1024.
Волинська О.С. Художня освіта Галичини: (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.С. Волинська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти та газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-235. – ISBN 978-966-694-141-4
1025.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex