Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Билецкий М.И. Формирование межотраслевого комплекса обслуживания населения региона (на материалах Львовской области) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Билецкий М.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
1027.
Кокоша Н.В. Формирование полимерных гелевых систем с повышенным водосодержанием [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кокоша Н.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
1028.
Лысак Н.В. Формообразование свободных границ распадающихся струй [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Лысак Н.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
1029.
Іваницька Н.А. Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Іваницька Н.А. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011
1030.
Самойленко О.А. Формування продуктивності і якості зерна ячменю озимого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Присивашшя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.01.09 / Самойленко О.А. ; Ін-т зернового господарства ; Нац. акад. аграр. наук України. – Дніпропетровськ, 2011
1031.
Поплавська Ж.В. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках: теоретичний та прикладний аспект [Книга] : монографія / Поплавська Ж.В., Михальчишин Н.Л. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Компанія "Манускрипт", 2010. – 296 с. + Додатки: с. 192-293. – Бібліогр.: с. 175-191
1032.
Дзядук Т.В. Формування та розвиток мережевої економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Дзядук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1033.
Миронюк О.В. Формування щільних тонкошарових структур у системі полімер-алюмосилікат-карбонат [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Миронюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
1034.
Пархоменко Е.П. Фотометрические методы определения родия (III) и иридия (IV) в различных средах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Пархоменко Е.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
1035.
Янкович В.Н. Фотоника полициклических ароматических углеводородов, адсорбированных на поверхности кремнезема [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Янкович В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
1036.
Журавський Ю.Й. Харківський університет у роки Великої Вітчизняної війни [Книга] : монографія / Ю.Й. Журавський, Б.П. Зайцев, Б.К. Мигаль ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-е вид., випр. і доповн. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 198, [2] с., [12] арк. іл. – Імен. покажч.: с. 175-182. – Бібліогр.: с. 183-198. – ISBN 978-966-623-660-2
1037.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
1038.
Химия гетероциклических соединений [Журнал] = Chemistry of heterocyclic compounds : научно-теоретический журнал / Латвийский институт органического синтеза. – Рига, 1965-. – ISSN 0132-6244
1039.
Химия гетероциклических соединений [Журнал] = Chemistry of heterocyclic compounds : научно-теоретический журнал / Латвийский институт органического синтеза. – Рига, 1965-. – ISSN 0132-6244
1040.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во науч.-попул. литературы "Химия и жизнь". – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1041.
Волинська О.С. Художня освіта Галичини: (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.С. Волинська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти та газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-235. – ISBN 978-966-694-141-4
1042.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал ; журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
1043.
Хірс Я.О. Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Хірс Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
1044.
Наумов А.Н. Черная металлургия и железообработка на сельских памятниках Куликова поля в конце XII - третьей четверти XIV вв. [Книга] / А.Н. Наумов ; редкол.: А.М. Воронцов (отв. ред.), В.П. Гриценко, И.Г. Бурцев ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Левша, 2008. – 256 с. : илл., табл. – ISBN 5-86269-025-5
1045.
Банникова С.А. Численное исследование сверхзвукового обтекания семейства затупленных тел сложной пространственной конфигурации на основе метода аэродинамической эквивалентности [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.05 / Банникова Светлана Александровна ; Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988
1046.
Молодцов А.И. Численное моделирование течений и смешения газов в соплах с учетом электронно-химической кинетики [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Молодцов А.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
1047.
Веретехина Л.В. Численное решение геофильтрационно-миграционных задач [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Веретехина Л.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
1048.
Шевченківські дні - 2009 (9-10 березня). Гуманітарні науки [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / [за ред. Ю.В. Латиша]. – Київ : [б. в.], 2009. – 68 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2142-73-0
1049.
Шевченківські дні - 2009 (9-10 березня). Історія [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Іст. ф-т ; [редкол.: Ю.В. Латиш (відп. ред) та ін.]. – Київ, 2009. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2142-79-2
1050.
Ващук Ф.Т. Шевченкознавчі праці [Книга] / Федір Ващук ; [відп. ред. Н. Чамата ; упоряд. О.В. Боронь] ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; НАНУ ; Запорізький нац. ун-т. – Київ : Україна, 2011. – 304 с. – ISBN 978-966-2157-53-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,