Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Зоріна М.С. Стратегія управління фінансовими ресурсами промислового підприємства в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Зоріна Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014
852.
Судова експертиза [Журнал] : науково-практичний журнал / М-во юстиції України ; ТОВ "Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2013-
853.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
854.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
855.
Локарєва Г.В. Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об"єднаннях як соціально-педагогічна проблема [Книга] : монографія / Галина Локарєва, Катерина Петровська ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 386, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-262. – ISBN 978-966-599-474-9
856.
Сучасний захист інформації [Журнал] = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
857.
Воронина Л. Таємне товариство брехунів або Пастка для синьоморда [Книга] : [повість] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. – Київ : Знання, 2015. – 135, [1] с. : іл. – На обкл. кн.: 2012. Дитяча книга року. ВВС. Україна. - Загол. обкл.: Таємне товариство брехунів. – ISBN 978-617-07-0037-7
858.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) [та ін.] ; голов. редкол.: Г. Папакін [та ін.] ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-882-4
859.
Телекомунікаційні та інформаційні технології [Журнал] = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
860.
Телекомунікаційні та інформаційні технології [Журнал] = Телекоммуникационные и информационные технологии = Telecommunication and informative technologies : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ
861.
Теоретико-методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб"єктів господарювання і суспільства [Книга] / [Т.Г. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. О.Г. Черепа ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 241, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 216-224. – ISBN 978-966-599-477-0
862.
Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб"єктів господарювання, регіонів та держави [Книга] : колектив. монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; під заг. ред. О.Г. Черепа ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікопол. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - Ст. укр. та рос. - Рез. рос., англ. – Бібліогр.: с. 212-224. – ISBN 978-966-599-473-2
863.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
864.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
865.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
866.
Рищенко І.М. Теоретичні основи і технології комплексних добрив із фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Рищенко Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
867.
Зеленський К.Х. Теорія ймовірностей і математична статистика [Книга] : навч. посіб. для дистанц. навчання / К.Х. Зеленський, В.М. Макаренко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання ]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 201, [1] с. : іл., табл. – Покажч. : с. 200-201. – Бібліогр. : с. 198-199. – ISBN 966-388-122-4
868.
Білоус П.В. Теорія літератури [Книга] : навч. посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академвидав, 2013. – 325, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 311-321. – Бібліогр.: с. 322-325. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-071-4
869.
Волошко А.В. Теорія та практика оцінювання якості електричної енергії в інтегрованих системах електропостачання [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Волошко Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
870.
Мелешко В.В. Теорія хвилеводів [Книга] : навч. посібник для студ. ун-тів / В.В. Мелешко, В.Т. Маципура, І.А. Улітко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 406-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-627-8
871.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
872.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
873.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
874.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
875.
Несхозієвська Т.М. Технологічне забезпечення зносостійкості деталей аркушепровідних систем друкарських машин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Несхозієвська Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex