Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Сверстюк Є.О. Світлі голоси життя [Книга] / Євген Сверстюк. – Київ : КЛІО, 2014. – 767, [1] с. – Сер. засн. у 2002 р. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7023-21-9
827.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
828.
Святослав Васильович Кушнір [Брошура] : бібліограф. покажч., присвяч. 85-річчю від дня народження / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; [упоряд.: М. Кость, Н. Гапчин, М. Козак ; авт. вступ ст. І. Дудак]. – Львів : ІГГГК НАН України, 2014. – 39, [1] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-966-02-7347-4
829.
Лондон Дж. Син вовка [Книга] = The son of the wole / Джек Лондон ; [пер. з англ.: О. Косач-Кривинюк та І. Андрущенко]. – Київ : Знання, 2014. – 206, [2] с. – В кн. також: Біла тиша ; Люди з Сорокової Милі ; У далекому краї ; За того хто в дорозі ; Панотцевий привілей ; Мудрість подорожня ; Дружина короля ; Північна одіссея. - Сер. засн. в 2014 р. – (English Library). – ISBN 978-966-346-494-7
830.
Сурова Н.М. Система прогнозування розвитку переддіабетичного стану людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сурова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
831.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
832.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
833.
Слов"янський світ [Журнал] : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
834.
Долбишева Н.Г. Словник-довідник термінів та понять з теорії спорту [Книга] = Словарь-справочник терминов и понятий по теории спорта = Dictionary of terms and concepts theory of sport : навч. посібник для студ. ВНЗ з підгот. спеціалістів фіз. виховання, спорту та фіз. реабілітації / Н.Г. Долбишева, Н.Л. Коваленко, О.С. Кощеєв. – Дніпропетровськ : Вета, 2010. – 104 с. – Текст парал. рос., укр., англ. – Бібліогр.: с. 102-103
835.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
836.
Плющ М.Я. Словоформа у семантично елементарному та ускладненому реченні [Книга] : вибр. праці / М.Я. Плющ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. – 362, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 345-362 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-660-706-8
837.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
838.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР. – ISBN 5-7263-0014-9
839.
Сименон Ж. Собрание сочинений [Книга] : в 20 т. : [пер. с фр.] / Жорж Сименон ; [сост. В.Е. Балахонов, Э.Л. Шрайбер]. – Москва : Творческо-производственное объединение "Истоки" ; Кинематогр. фонд Союза кинематографистов СССР. – ISBN 5-7263-0015-7
840.
Современный польский детектив [Книга] : пер. с пол. – Варшава : Крайова Агенця Выдавнича, 1989. – 588, [4] с : ил. – В содерж.: Завещание самоубийцы / Е. Эдигей. Белое пальто в клетку / К. Коркозович. Что сказал покойник / И. Хмелевская
841.
Софія [Журнал] : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : Київський університет
842.
Софія [Журнал] : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : Київський університет
843.
Софія Київська: Візантія. Русь. Україна [Журнал] = Saint Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus". Ukraine : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ. – ISSN 2310-3310
844.
Тюптя Л.Т. Соціальна робота (теорія і практика) [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ : Університет "Україна", 2004. – 408 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 399-406 та наприкінці розд. – ISBN 966-7979-51-2
845.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
846.
Лесюк М.П. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині [Книга] : монографія / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 729, [3] с. – Покажчик: с. 720-729. – Бібліогр.: с. 702-719 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-342-4
847.
Статистичний щорічник України за 2012 рік [Книга] / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. О.Е. Остапчук]. – Київ : Август Трейд, 2013. – 551, [1] с. : табл. – Назва на корінці та обкл.: Статистичний щорічник України. 2012. – ISBN 978-966-2224-52-8
848.
Стежки у світ [Книга] : навчально-наочний посібник : для роботи з дошкільниками з порушеннями слуху : у 3 кн. / [В.В. Жук, О.Ф. Федоренко, В.В. Литвинова, С.В. Литовченко ; М-во освіти і науки України] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 177, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-189-319-0
849.
Стежки у світ [Книга] : програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / [Л.В. Борщевська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Кіровоград : нститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 247, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 244-245. – ISBN 978-966-189-321-3
850.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex