Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Гудим І.М. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років [Книга] : програма розвитку дітей з важкими порушеннями зору від 3 до 6 років / [Гудим І.М., Вавіна Л.С.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 105, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-189-324-4
777.
Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років [Книга] : програма ранньої допомоги дітям з важкими порушеннями зору від народження до 3-х років / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки ; [укладач Вавіна Л.С.]. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 67, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-189-323-7
778.
Гудим І.М. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років : методичні рекомендації. Дидактичне забезпечення педагогічного супроводу дітей раннього віку з важкими порушеннями зору [Книга] / [І.М. Гудим, С.В. Кондратенко, Л.А. Нафікова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 49, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 49. – ISBN 978-966-189-325-1
779.
Кальницький А.Є. Проектний аналіз [Книга] : навч. посібник / А.Є. Кальницький, М.А. Кальницька ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2014. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2095-85-2
780.
Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні [Брошура] : окремі питання правозастосування / [О. Яновська] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 43, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-180-576-6
781.
Професор Андрій Введенський [Книга] : монографія / [Войцехівська І.Н.та ін. ; бібліогр. упоряд.: В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2013. – 175, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 126-146 та в підрядк. прим. – (Серія: Історики Київського університету: історіографія персоналій / [ред. рада: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-439-629-2
782.
Острога Р.О. Процес покриття гранул мінеральних добрив органічною суспензією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Острога Руслан Олексійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014
783.
Мельник А.В. Процеси кипіння в трубі розчинів ізобутану з компресорним мастилом (Експеримент, моделювання) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Мельник Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014
784.
Реан А.А. Психология и педагогика [Книга] : учеб. для вузов / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2000. – 431, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 213, 432. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-272-00266-0
785.
Клопота Є.А. Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору [Книга] : монографія / Є.А. Клопота. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-381. – ISBN 978-966-599-485-5
786.
Психологічні перспективи [Журнал] = Psychological prospects / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
787.
Сердюк Л.З. Психологія [Книга] : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.З. Сердюк, О.М. Кочубейник ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 233 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-007-4
788.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
789.
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-77-5
790.
Третяк О.А. Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико-концептуальні засади і напрямки структурної еволюції [Книга] : монографія / О.А. Третяк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2012. – 374, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 321-372. – ISBN 978-966-551-380-3
791.
Радиофизика и радиоастрономия [Журнал] / НАНУ, Радиоастроном. ин-т НАНУ, Укр. комитет радиосоюза. – Харьков, 1995-. – ISSN 1027-9636
792.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
793.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
794.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
795.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
796.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
797.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
798.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 1996-. – ISSN 1028-821Х
799.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
800.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex