Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Соловко І.Т. Технологічні процеси одержання моно- та армованих ливарних пінополістиролових моделей з використанням фізичних методів їх теплової обробки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Соловко Ірина Тимофіївна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2014
877.
Арутюнян Т.В. Технологія маргарину та майонезу з використанням пророщених злаків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Арутюнян Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
878.
Куниця К.В. Технологія модифікованих жирів на основі соняшникової олії насиченого типу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Куниця Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
879.
Ніконов А.Ю. Технологія одержання кремнієвих приладових структур підвищеної якості з використанням високоенергетичних джерел випромінювання і відновлюваних термообробок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ніконов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014
880.
Типологія та функції мовних одиниць [Журнал] : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
881.
Аршук М.В. Титаноалітовані та хромоалітовані покриття з бар"єрним шаром нітриду титану на сталі 12X18H10T [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Аршук Марина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
882.
Пежинська О.М. Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05. / Пежинська Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
883.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
884.
Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету "Львівська політехніка" з проблем електроніки [Книга] : 13-15 квіт. 2010 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: Заячук Д. М. (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-553-918-6
885.
Сіренко А.Г. Трофічна спеціалізація імаго сирфід в умовах Українських Карпат [Книга] : монографія / А.Г. Сіренко, В.Ю. Шпарик ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатcький національний університет імені Василя Стефаника", 2013. – 160, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 978-966-640-376-9
886.
Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов" [Журнал]. – Киев
  вып. 20. – 2014. – 191 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
887.
Туристична діяльність в Україні у 2011 році [Книга] : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2012. – 77 с. : табл.
888.
Туристична діяльність в Україні у 2012 році [Книга] : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 272 с. : табл.
889.
Туристична діяльність в Україні у 2013 році [Книга] : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 272 с. : табл.
890.
Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство [Книга] : підручник. / А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідоров, О.О. Любіцева. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 551, [1] с., 48 с. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0139-8
891.
Барна О.Б. Удосконалені метод розгорнутого меніска та прилад для контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барна Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
892.
Кушлик Б.Р. Удосконалення технології друкування малотиражної продукції плоским офсетним друком [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Кушлик Богдан Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
893.
Слободяник В.Г. Удосконалення технології та пристрою для вимивання фотополімерних флексографічних друкарських форм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Слободяник Валентина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
894.
Філь Л.В. Удосконалення технологічного процесу растрування на стадії формування і лінеаризації друкарських елементів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Філь Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014
895.
Украинская Ахматовиана (1992-2001) [Книга] : библиографический указатель / сост. Полина Поберезкина. – Toronto : The University of Toronto, Department of Slavic Languages and Literatures, 2013. – 144 c. – Имен. указ.: c. 127-141. – ISBN 978-0-9920361-0-2
896.
Украинский химический журнал [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
897.
Україна у цифрах. 2010 [Книга] : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка]. – Київ : Август Трейд, 2011. – 251, [1] с. : іл., табл. – На корінці назва: Україна у цифрах у 2010 році. – ISBN 978-966-2224-11-5
898.
Україна у цифрах. 2011 [Книга] : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка]. – Київ : Август Трейд, 2012. – 250, [1] с. : іл., табл. – На корінці назва: Україна у цифрах у 2011 році. – ISBN 978-966-2224-33-7
899.
Україна у цифрах. 2013 [Книга] : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [за ред. О.Г. Осауленка]. – Київ : Консультант, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – На корінці назва: Україна у цифрах у 2013 році. – ISBN 978-966-8459-30-6
900.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex