Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
977.
Хімія металів і сплавів [Журнал] = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
978.
Хімія металів і сплавів [Журнал] = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
979.
Русаловський А.В. Цивільна оборона [Книга] : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.В. Русаловський, В.М. Заплатинський ; [за наук. ред. О.І. Запорожця] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-227. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-117-8
980.
Часопис економічних реформ [Журнал] : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010-. – ISSN 2221-8440
981.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
982.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
983.
Шевченко Т.Г. Чигиринський Кобзар і Гайдамаки [Книга] / Тарас Шевченко ; упоряд. С.А. Гальченко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Факсиміл. відтворення вид. 1844 р. – Київ : КЛІО, 2014. – 270, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7023-20-2
984.
Чисельність наявного населення України [Книга] : на 1 січ. 2013 р. / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. Тимошенко Г.М.]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 111, [1] с. : табл.
985.
Чисельність наявного населення України [Книга] : на 1 січ. 2012 р. / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. Тимошенко Г.М.]. – Київ : Державна служба статистики України, 2012. – 111, [2] с. : табл.
986.
Винниченко В.К. Чорна Пантера і Білий Медвідь [Книга] : драми / Володимир Винниченко. – Київ : Знання, 2014. – 253, [1] с. – В кн. також: Гріх ; Брехня ; Між двох сил. - Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 5). – ISBN 978-617-07-0166-4
987.
Трофименко Л.І. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку [Книга] : монографія / Трофименко Л.І. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 100-103. – ISBN 978-966-189-316-9
988.
Шевченко Т.Г. Щоденник [Книга] / Тарас Шевченко ; [упоряд., комент. Гальченко С.А. ; вступ. ст. Дзюба І.М.]. – Львів : Світ, 2014. – 278, [2] с. : факсиміле. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-603-875-6
989.
Садохин А.П. Этнология [Книга] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. специальностям и направлениям подготовки / А.П. Садохин. – [2-е изд. перераб и доп.]. – Москва : Гардарики, 2006. – 287, [1] с. – Краткий слов. спец. терминов: с. 277-285. – Библиогр.: с. 276. – (Disciplinae). – ISBN 5-8297-0171-5
990.
Самчук У.О. Юність Василя Шеремети [Книга] : роман / Улас Самчук. – Київ : Знання, 2014. – 278, [1] с. – Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література : передплатна серія ; № 6). – ISBN 978-617-07-0180-0
991.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
992.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-. – ISSN 2308-9636
993.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-. – ISSN 2308-9636
994.
Ядерна та радіаційна безпека [Журнал] = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex