Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
802.
Волощенко О.М. Реалізація прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг у цивільному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волощенко Ольга Михайлівна ; Ген. покуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014
803.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
804.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
805.
Матвеічева Ю.О. Регіональна культурна політика української держави доби незалежності (на прикладі Донецького регіону) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Матвеічева Юлія Олегівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
806.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
807.
Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / О.С. Тєлєтов. – 2-ге вид., випр. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] c., [6] арк. фот. : іл., табл., фот. – Глосарій: с. 271-274. – Бібліогр.: с. 275-279. – ISBN 978-966-680-468-9
808.
Колодний А.М. Релігієзнавство [Книга] : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / А.М. Колодний, Т.А. Ніколаюк ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид. перероб. та випр. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 271, [1] с., [12] арк. кольор. фот. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-252 та в тексті. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-045-7
809.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
810.
Гоц Л.С. Репрезентація магії в сучасній медіакультурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Гоц Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014
811.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
812.
Рішення Верховного Суду України [Журнал] : офіційне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
813.
Тиховод С.М. Розвиток методів аналізу електромагнітних процесів в трансформаторах з вентильним навантаженням (на основі магнітоелектричних заступних схем) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.05 / Тиховод Сергій Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014
814.
Чешко Ф.Ф. Розвиток теоретико-технологічних основ виробництва кам"яновугільного електродного пеку з смол різної піролізованості [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Чешко Федір Федорович ; М-во пром. політики України, Держ. підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)". – Харків, 2014
815.
Мотало В.П. Розвиток теорії і практики кваліметричних вимірювань [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Мотало Василь Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
816.
Солован М.М. Розробка гетеропереходів на основі тонких плівок нітриду титану для електроніки та фотовольтаїки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Солован Михайло Миколайович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014
817.
Квашук Ю.В. Розробка екологічно безпечних інгібіторів корозії для захисту обладнання харчових виробництв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Квашук Юлія Валеріївна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014
818.
Сергієнко Р.В. Розробка і термодинамічний аналіз теплових схем утилізаційних енергоустановок на низькокиплячих робочих тілах для компресорних станцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Сергієнко Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
819.
Когдась М.Г. Розробка методів та обладнання для контролю структурно-геометричної досконалості пластин арсеніду галію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Когдась Максим Григорович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014
820.
Старовойт М.А. Розробка технологічних способів модифікації вугілля і вугільних шихт для підвищення якості коксу як доменного палива [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Старовойт Марія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014
821.
Ступницький Т.Р. Розроблення корозійнотривких зносостійких електродугових покриттів з порошкових дротів базових систем Fe-Cr-C та Fe-Cr-B [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Ступницький Тарас Романович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014
822.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 1958-. – ISSN 0130-9757
823.
Гиляров А.Н. Руководство к изучению философии. Философия в ее существе, значении и истории [Книга] / А.Н. Гиляров ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Репр. воспр. изд. 1918 г. – Киев : Київський університет. – (Серия "Источники философской мысли в Киевском университете"). – ISBN 978-966-439-769-5
824.
Знаменская А. Русская наследница [Книга] : роман / Алина Знаменская. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2008. – 285, [2] с. – ISBN 978-5-17-052356-6
825.
Каханоускі А.Г. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861-1914 гг.) [Автореферат] : аутарэф. дыс. ... д-ра гіст. навук : 07.00.02 / Каханоускі Аляксандр Генадзьевіч ; Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,