Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Ураніс К. [Подорожі: Іспанія [Книга] / Костас Ураніс. – 2-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 14]). – ISBN 960-05-0709-2
852.
Лобушко В. Подсказки сердца [Книга] / Владимир Лобушко. – Киев : Киевская Русь, 2006. – 256 с. – На обкл. авт.: Володимир Лобушко. – (Мир слова). – ISBN 966-8837-16-09
853.
Луцюк М.В. "Поет краси страждання". Творчість Миколи Вороного [Книга] : Творчість Миколи Вороного / М.В. Луцюк. – Київ : Колесо, 2008. – 56с.
854.
Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Кулик А.С.; КНУТШ, Ін-т філології, каф. Близького Сходу. – Київ, 2009
855.
Колодяжная Л. Познакомтесь: Великобритания [Книга] : книга для чтения на англ. языке в старших классах средних школ, лицеев, гимназий, 8-9 кл. школ изучением англ. языка, на 1-2 курсах неязыковых вузов / Лариса Колодяжная ; под ред. Е.Л. Заининой. – Москва : Рольф ; Айрис-пресс, 1999. – 160с. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – ISBN 5-7836-0081-4
856.
Вітті М. [Покоління 30-х років [Книга] : ідеологія та форма / Маріо Вітті. – Афіни : Ерміс, 1989. – 375, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
857.
Аристотель Политика [Книга] / Аристотель. – Москва : АСТ, 2002. – 393 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-011627-6
858.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
859.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
860.
Политическая социология [Книга]. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 640 с. – ISBN 5-222-01701-Х
Для преподавателей и студентов, изучающих политологию и социологию
861.
Політика в особах [Книга] : політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / Рудич Ф.М. [ та ін. ] ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-611-661-4
862.
Мочерний С.В. Політична економія [Книга] : навчальний посібник / С.В. Мочерний, Я.С. Мочерна. – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 684 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-213-2
863.
Політологія [Книга] : підручник / Димитрова Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – Київ : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-533-3
Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи
864.
Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В.Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009
865.
Карагацис М. [Полковник Ляпкін [Книга] : роман / М. Карагацис. – 16-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 241 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0085-1
866.
Мізін К. Порівняння у фразеології [Книга] / Костянтин Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-382-168-9
867.
Пономарьова І.Г. Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечнику у дітей, хворих на ентереколіт, та їх корекція пробіотиками [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Пономарьова І.Г.; Держ. установа "Ін-т педіатрії акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". – Київ, 2009
868.
Шевченко Т.Г. Посланіє [Книга] = Uzenet / Тарас Шевченко ; [ упоряд . : Я. Хортяні, Н. Драгоманова ]. – [ Будапешт : Т-во Укр. культури в Угорщині ], 1999. – 271 с. : іл. – Текст парал. укр. та нім. мовами. – ISBN 963 039 884 2
869.
Підлуцький О. Постаті епохи [Книга] / Олекса Підлуцький. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 128с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-378-093-1
870.
Самаракіс А. [Потрібна надія [Книга] : збірка оповідань / Антоніс Самаракіс. – 50-е вид. – Афіни : Елевтерудакіс, 1997. – 71 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-200-006-6
871.
Донцов Д. Похід Карла 12 на Україну [Книга] : the campaign of Charles 12 (of Sweden) in Ukraine / Д. Донцов. – 4-е вид. – Лондон : Вид-во Союзу Українців у В. Брітанії, 1955. – 40 с., [ 1 ] арк. портр.
872.
Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки гемостазу [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Корольова Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
873.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
874.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
875.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex