Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
852.
Грушко В.І. Первинне публічне розміщення акцій (IPO): теорія та практика вітчизняних компаній [Книга] : монографія / Грушко В.І., Чумаченко О.Г. – Київ : Дорадо-Друк, 2009. – 252 с. – ISBN 978-966-2077-06-3
853.
Димадис К.А. [Період диктатури, війни та прози, 1936-1944 [Книга] : Йоргос Теотокас, М. Карагацис, Стратис Міривіліс, Танасіс Пецаліс-Діомідис, Панделіс Превелакіс, Ангелос Терзакіс / К. А. Димадис. – Афіни : Гносі, 1991. – 548 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-235-424-0
854.
Нестеренко Л.П. Пермские отложения Днецкого бассейна [Автореферат] : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Нестеренко Л. П.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1961
855.
Кацитадзе Д.В. Персидские источники продолжений "Картлис цховреба" [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Кацитадзе Д.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961
856.
Персонал [Журнал] : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
857.
Заварицкий В.А. Петрография [Книга] : Конспект лекций / В.А. Заварицкий. – Ленинград
858.
Герцен А.И. Письма об изучении природы [Книга] / А.И. Герцен. – Москва, 1944. – 200с.
859.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
860.
Гаврилюк В.С. По Австралії та Новій Зеландії [Книга] / В.С. Гаврилюк. – Київ : Киевский университет, 1969. – 103с.
861.
Йорданіду М. [Повернення на круги своя [Книга] / Марія Йорданіду. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 232]). – ISBN 960-05-0184-Х
862.
Ленін В.І. Повне зібрання творів [Книга] / В.І. Ленін. – Київ
863.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
864.
Подземные воды. Экологическая геология. Инженерная геология. Использование и охрана недр [Книга] : словарь-справочник. – Харьков : Тарбут Лаам, 2005. – 248с. – ISBN 966-7950-23-9
865.
Ураніс К. [Подорожі: Іспанія [Книга] / Костас Ураніс. – 2-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 14]). – ISBN 960-05-0709-2
866.
Лобушко В. Подсказки сердца [Книга] / Владимир Лобушко. – Киев : Киевская Русь, 2006. – 256 с. – На обкл. авт.: Володимир Лобушко. – (Мир слова). – ISBN 966-8837-16-09
867.
Луцюк М.В. "Поет краси страждання". Творчість Миколи Вороного [Книга] : Творчість Миколи Вороного / М.В. Луцюк. – Київ : Колесо, 2008. – 56с.
868.
Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Кулик А.С.; КНУТШ, Ін-т філології, каф. Близького Сходу. – Київ, 2009
869.
Колодяжная Л. Познакомтесь: Великобритания [Книга] : книга для чтения на англ. языке в старших классах средних школ, лицеев, гимназий, 8-9 кл. школ изучением англ. языка, на 1-2 курсах неязыковых вузов / Лариса Колодяжная ; под ред. Е.Л. Заининой. – Москва : Рольф ; Айрис-пресс, 1999. – 160с. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – ISBN 5-7836-0081-4
870.
Вітті М. [Покоління 30-х років [Книга] : ідеологія та форма / Маріо Вітті. – Афіни : Ерміс, 1989. – 375, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
871.
Аристотель Политика [Книга] / Аристотель. – Москва : АСТ, 2002. – 393 с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-011627-6
872.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
873.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
874.
Политическая социология [Книга]. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 640 с. – ISBN 5-222-01701-Х
Для преподавателей и студентов, изучающих политологию и социологию
875.
Політика в особах [Книга] : політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / Рудич Ф.М. [ та ін. ] ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-611-661-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,