Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Величук А.П. О специфике присоеденительной связи в современном русском языке. [Автореферат] : Автореф... канд. филол.наук: / Величук А.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961
777.
Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук.: 05.26.01 / Воронов П. С.; Мін-во вугільної пром-сті України, Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з бепеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). – Макіївка, 2009
778.
Слащов І.М. Обгрунтування параметрів підтримання підготовчих виробок в структурно-неоднорідних породах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Слащов І. М.; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2009
779.
Облік сільськогосподарської діяльності [Книга] : навчальний посібник / Ю.Я. Лузан, В.М. Жук, В.М. Гаврилюк, К.П. Дудка, Н.Л. [ та ін. ] Жук; Лузан Ю.П. [ та ін.] ; [ за ред. В.М. Жука ]. – Київ : Юр-Агро-Веста, 2007. – 368 с. – (Облік і фінанси АПК ; №3-4). – ISBN 978-966-96588-3-8
780.
Крулько І.В. Обмеження вірусних інфекцій в рослинах під дією порфіринів та генетичної трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Крулько І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
781.
Образ [Журнал] : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2000-
782.
Рубан Ю.Д. Образование и развитие научной школы П.Н. Кулешова - Н.Д. Потемкина - Ю.Д. Рубана [Книга] / Ю.Д. Рубан ; Мин-во аграрной политики Украины ; Харьковская гос. зооветеринарная академия, Кафедра технологии животноводства им. акад. Н.Д. Потемкина. – Харьков : РВВ ХГЗВА, 2009. – 82 с.
783.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
784.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
785.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
786.
Мудрак О. Оголена самотність [Книга] : лірика / Олеся Мудрак. – Київ : Просвіта, 2006. – 96 с. – ISBN 966-8547-70-5
787.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
788.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
789.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
790.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
791.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
792.
Базалук О.А. Окунаясь в реальность [Книга] / О.А. Базалук. – Полтава : АСМИ, 2008. – 342 с. – ISBN 978-966-76-53-94-1
Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
793.
Оледенение Эльбруса [Книга]. – Москва : Московский университет, 1968. – 346с.
794.
Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Булатевич М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
795.
Шваб"юк В.І. Опір матеріалів [Книга] : навчальний посібник / В.І. Шваб"юк. – Київ : Знання, 2009. – 380 с. – ISBN 978-966-346-679-8
Розглядаються теоретичні засади економічної безпеки, її сутність та складові
796.
Определитель высших растений Крыма [Книга]. – Ленинград, 1972. – 550с.
797.
Максимова М.П. Органическое вещество и биогенные элементы в водах Белого моря [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Максимова М. П.; АН СССР, Гидрохим. ин-т. – Петрозаводстк, 1960
798.
Полікарпенко Г. Організація українських націоналістів під час другої світової війни [Книга] : підчас Другої світової війни / Г. Полікарпенко. – 4-е доп. вид. / за ред. Б. Михайлюка. – [ Б.м. ] : На чужині, 1951. – 147, [ 16 ] с. портр.
799.
Коротяєв Б.І. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя [Книга] : монографія / Б.І. Коротяєв, В.С. Курило ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с. – ISBN 978-966-617-204-7
800.
Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Гадзевич. – Київ : Кондор, 2007. – 180 с. – ISBN 966-8251-47-4
Розглядаються питання проведення комплексного економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств з метою подальшої розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex