Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
802.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
803.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
804.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
805.
Базалук О.А. Окунаясь в реальность [Книга] / О.А. Базалук. – Полтава : АСМИ, 2008. – 342 с. – ISBN 978-966-76-53-94-1
Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
806.
Оледенение Эльбруса [Книга]. – Москва : Московский университет, 1968. – 346с.
807.
Булатевич М.М. Онтологічні ознаки суспільства модерну в соціології Франкфуртської школи [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Булатевич М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
808.
Шваб"юк В.І. Опір матеріалів [Книга] : навчальний посібник / В.І. Шваб"юк. – Київ : Знання, 2009. – 380 с. – ISBN 978-966-346-679-8
Розглядаються теоретичні засади економічної безпеки, її сутність та складові
809.
Определитель высших растений Крыма [Книга]. – Ленинград, 1972. – 550с.
810.
Максимова М.П. Органическое вещество и биогенные элементы в водах Белого моря [Автореферат] : Автореф... канд. хим.наук: / Максимова М. П.; АН СССР, Гидрохим. ин-т. – Петрозаводстк, 1960
811.
Полікарпенко Г. Організація українських націоналістів під час другої світової війни [Книга] : підчас Другої світової війни / Г. Полікарпенко. – 4-е доп. вид. / за ред. Б. Михайлюка. – [ Б.м. ] : На чужині, 1951. – 147, [ 16 ] с. портр.
812.
Коротяєв Б.І. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя [Книга] : монографія / Б.І. Коротяєв, В.С. Курило ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с. – ISBN 978-966-617-204-7
813.
Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Гадзевич. – Київ : Кондор, 2007. – 180 с. – ISBN 966-8251-47-4
Розглядаються питання проведення комплексного економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств з метою подальшої розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва
814.
Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії [Книга] : навчальний посібник / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 491с. – ISBN 978-966-346-382-7
815.
Основи інформаційного права України [Книга] : навчальний посібник / Цимбалюк В.С. [ та ін.] ; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 414с. – ISBN 978-966-346-579-1
816.
Пекарський Б.Г. Основи програмування [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ I-II рівнів акредитації, які навч. за спеціальністю "Обслуговування комп"ютерних та інтелектуальних систем і мереж" / Б.Г. Пекарський. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-351-075-0
Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів і учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, які вивчають программування та алгоритмічні мови
817.
Гайна Г.А. Основи проектування баз даних [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за напрямом підгот. 0804 "Комп"ютерні науки" / Г.А. Гайна ; МОНУ ; Київ. нац. ун-т будівницва і архітектури. – Київ : Кондор, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-351-089-7
Призначено для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки "Комп"ютерні науки"
818.
Бовсунівська Т.В. Основи теорії літературних жанрів [Книга] : монографія / Т.В. Бовсунівська ; КНУШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 519с. – ISBN 978-966-439-096-2
819.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
820.
Струтинский Ф.А. Основы саногенного питания [Книга] = The basis of sanogenic nutrition / Струтинский Ф.А. ; АН Молдовы, Ин-т физиологии и санокреатологии. – Кишинев : [ Б. и. ], 2007. – 340 с. – ISBN 978-9975-62-184-7
821.
Рихлік В.А. Особливості становлення сучасної української політичної еліти [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Рихлік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2010
822.
Іваненко В.І. Особливості утворення твердих розчинів на основі KTiOPO4 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Іваненко В. І.; КНУТШ. – Київ, 2010
823.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
824.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень: спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
825.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,