Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
П"ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) [Книга] : матеріяли й постанови / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів, 1975. – 374 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 11)
827.
Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов [Книга] / Георгий Почепцов. – Изд. 2-е, исправ. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2001. – 624с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7; 966-543-053-Х
828.
Хачикян Л.С. Памятные записи армянских рукописей 15 века. [Автореферат] : Автореф... доктора ист.наук: / Хачикян Л.С.; Ком.Совета Мин.Арм.ССР.по высш. и сред.спец.образования.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1961
829.
Радиенко Д. Парагвай - 2009 [Книга] / Дарья Радиенко. – Киев : Четверта хвиля, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-529-202-2
830.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
831.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
832.
Педагогические технологии [Журнал] : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2001-
833.
Педагогические технологии [Журнал] : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2001-
834.
Педагогіка і психологія [Журнал] = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
835.
Омельяненко В.Л. Педагогічна мудрість віків [Книга] : навчальний посібник / В.Л. Омельяненко, А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2009. – 411с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 978-966-346-603-3
836.
Животенко-Піанків Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка [Книга] / А. Животенко-Піанків. – Київ : Просвіта, 1999. – 176с. – ISBN 966-7551-05-9
837.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
838.
Грушко В.І. Первинне публічне розміщення акцій (IPO): теорія та практика вітчизняних компаній [Книга] : монографія / Грушко В.І., Чумаченко О.Г. – Київ : Дорадо-Друк, 2009. – 252 с. – ISBN 978-966-2077-06-3
839.
Димадис К.А. [Період диктатури, війни та прози, 1936-1944 [Книга] : Йоргос Теотокас, М. Карагацис, Стратис Міривіліс, Танасіс Пецаліс-Діомідис, Панделіс Превелакіс, Ангелос Терзакіс / К. А. Димадис. – Афіни : Гносі, 1991. – 548 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-235-424-0
840.
Нестеренко Л.П. Пермские отложения Днецкого бассейна [Автореферат] : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Нестеренко Л. П.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1961
841.
Кацитадзе Д.В. Персидские источники продолжений "Картлис цховреба" [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Кацитадзе Д.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961
842.
Персонал [Журнал] : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
843.
Заварицкий В.А. Петрография [Книга] : Конспект лекций / В.А. Заварицкий. – Ленинград
844.
Герцен А.И. Письма об изучении природы [Книга] / А.И. Герцен. – Москва, 1944. – 200с.
845.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
846.
Гаврилюк В.С. По Австралії та Новій Зеландії [Книга] / В.С. Гаврилюк. – Київ : Киевский университет, 1969. – 103с.
847.
Йорданіду М. [Повернення на круги своя [Книга] / Марія Йорданіду. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 232]). – ISBN 960-05-0184-Х
848.
Ленін В.І. Повне зібрання творів [Книга] / В.І. Ленін. – Київ
849.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
850.
Подземные воды. Экологическая геология. Инженерная геология. Использование и охрана недр [Книга] : словарь-справочник. – Харьков : Тарбут Лаам, 2005. – 248с. – ISBN 966-7950-23-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex