Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
877.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
878.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
879.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
880.
Правда про наркотики [Електронний ресурс] : майбутнє дітей України, вільне від наркотиків. – Київ : Нарконон, 2008. – 1 CD. – (Антинаркотична освітня програма "Нарконон")
Антинаркотична освіта НАРКОНОН заснована на технології, розробленій письменником і гуманістом Л. Роном Хаббардом.
Цей запис розповість молоді про справжній механізм дії наркотиків та їхній негативний вплив.
НАРКОНОН знайшов спосіб у цікавій формі розповісти дитині правду про наркотики.
НАРКОНОН - некомерційна, нерелігійна організація, яка, використовуючи методику, розроблену Л. Хаббардом, з 1966 року по всьому світу рятує людей, що потрапили у наркотичну залежність. Лектори НАРКОНОНа допомагають дітям уни кнути цієї пастки, здійснюючи також антинаркотичну освіту.
881.
Кюстін А. де Правда про Росію [Книга] = The thruth about Russia / Астольф де Кюстін ; опрац. О. Мерчанський ; передм. Д. Донцова. – Торонто ; Нью-Йорк : Ліга визволення України : Організація Оборони Чотирьох Свобід України, 1958. – 196 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; Ч. 13)
882.
Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення [Книга] : монографія / Д.О. Вовк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-458-123-0
883.
Ковач І. Право на сум [Книга] : поезії / Іван Ковач. – Бухарест : МУСТАНГ, 2003. – 295 с. – ISBN 973-8315-39-5
884.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
885.
Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 / Влялько І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
886.
Саблук С.А. Правове становище дитини в Україні (теоретико-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Саблук С.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
887.
Гребенюк М.С. Правовий статус Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) та її еволюція [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Гребенюк М. С.; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2010
888.
Корнієнко П.С. Правові основи становлення залізничної мережі на теренах України (друга половина 19- початок 20 ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид наук: 12.00.01 / Корнієнко П.С.; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.І. Драгоманова. – Київ, 2010
889.
Правознавство [Книга] : навчальний посібник / Дрожжина С.В. [ та ін.] ; за ред. С.В.Дрожжиної. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2010. – 350с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-759-7
Розглянуто теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарського контролю в країнах ринкової економіки
890.
Правознавство [Книга] : підручник / Г.І. Балюк, В.І. Борисова, М.К. Галянтич, Е.Ф. Демський, І.О. [ та ін. ] Дзера; Балюк Г.І. [ та ін. ] ; відп. ред. О.В. Дзера ; МОНУ. – 10-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 848 с. – ISBN 978-966-667-275-2
891.
Головцов А.Л. Праздник жизни - молодости годы [Книга] : (сочинение на заданную тему) : новеллы-эссе / А.Л. Головцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Гатчина : ПИЯФ РАН, 2008. – 412 с. : фот., ил. – ISBN 978-5-86763-225-0
892.
Турчанінова Л.І. Практикум з вищої математики [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Турчанінова, О.В. Доля ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-351-145-0
893.
Практикум з курсу історії України [Книга] : посібник для студ. природничих факультетів / М.М. Карабанов, О.О. Бондарчук, О.В. Даниленко, Ю.А. Горбань, Л.В. [ та ін. ] Дячук; Карабанов М.М. [ та ін. ] ; КНУТШ; Історичний факультет, Каф-ра української історії та етнополітики ; [ від. за вип. В.Є. Кругляков ]. – Київ, 2003. – 60 с. – ISBN 966-574-472-0
894.
Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Книга] = English grammar / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – Москва : ЮНВЕС, 2007. – 718с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-88682-003-5
895.
Фурдуй Ф.И. Практические основы санокреатологической акупунктуры [Книга] / Фурдуй Ф.И., Лакуста В.Н., Вуду Л.Ф. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2007. – 392 с. – ISBN 978-9975-62-203-5
896.
Практический курс польского языка [Книга] : учебник для студ. вузов / Я.А. Кротовская, Л.Г. Кашкуревич, Г.М. Лесная, Н.В. Селиванова; Я.А. Кротовская [ и др. ] ; Московский госуд. ин-т международных отношений (университет) МИД России. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : АСТ ; Восток- Запад, 2007. – 559с. – ISBN 5-17-032190-2
897.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
898.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
899.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
900.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex