Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Шевченко Т.Г. Посланіє [Книга] = Uzenet / Тарас Шевченко ; [ упоряд . : Я. Хортяні, Н. Драгоманова ]. – [ Будапешт : Т-во Укр. культури в Угорщині ], 1999. – 271 с. : іл. – Текст парал. укр. та нім. мовами. – ISBN 963 039 884 2
877.
Підлуцький О. Постаті епохи [Книга] / Олекса Підлуцький. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 128с. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-378-093-1
878.
Самаракіс А. [Потрібна надія [Книга] : збірка оповідань / Антоніс Самаракіс. – 50-е вид. – Афіни : Елевтерудакіс, 1997. – 71 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-200-006-6
879.
Донцов Д. Похід Карла 12 на Україну [Книга] : the campaign of Charles 12 (of Sweden) in Ukraine / Д. Донцов. – 4-е вид. – Лондон : Вид-во Союзу Українців у В. Брітанії, 1955. – 40 с., [ 1 ] арк. портр.
880.
Корольова Д.С. Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки гемостазу [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Корольова Д.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
881.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
882.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
883.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
884.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
885.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
886.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
887.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
888.
Правда про наркотики [Електронний ресурс] : майбутнє дітей України, вільне від наркотиків. – Київ : Нарконон, 2008. – 1 CD. – (Антинаркотична освітня програма "Нарконон")
Антинаркотична освіта НАРКОНОН заснована на технології, розробленій письменником і гуманістом Л. Роном Хаббардом.
Цей запис розповість молоді про справжній механізм дії наркотиків та їхній негативний вплив.
НАРКОНОН знайшов спосіб у цікавій формі розповісти дитині правду про наркотики.
НАРКОНОН - некомерційна, нерелігійна організація, яка, використовуючи методику, розроблену Л. Хаббардом, з 1966 року по всьому світу рятує людей, що потрапили у наркотичну залежність. Лектори НАРКОНОНа допомагають дітям уни кнути цієї пастки, здійснюючи також антинаркотичну освіту.
889.
Кюстін А. де Правда про Росію [Книга] = The thruth about Russia / Астольф де Кюстін ; опрац. О. Мерчанський ; передм. Д. Донцова. – Торонто ; Нью-Йорк : Ліга визволення України : Організація Оборони Чотирьох Свобід України, 1958. – 196 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; Ч. 13)
890.
Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення [Книга] : монографія / Д.О. Вовк ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-458-123-0
891.
Ковач І. Право на сум [Книга] : поезії / Іван Ковач. – Бухарест : МУСТАНГ, 2003. – 295 с. – ISBN 973-8315-39-5
892.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
893.
Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 / Влялько І. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
894.
Саблук С.А. Правове становище дитини в Україні (теоретико-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Саблук С.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
895.
Гребенюк М.С. Правовий статус Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) та її еволюція [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Гребенюк М. С.; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2010
896.
Корнієнко П.С. Правові основи становлення залізничної мережі на теренах України (друга половина 19- початок 20 ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид наук: 12.00.01 / Корнієнко П.С.; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.І. Драгоманова. – Київ, 2010
897.
Правознавство [Книга] : навчальний посібник / Дрожжина С.В. [ та ін.] ; за ред. С.В.Дрожжиної. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2010. – 350с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-346-759-7
Розглянуто теоретичні основи організації аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, основні принципи організації та побудови фінансово-господарського контролю в країнах ринкової економіки
898.
Правознавство [Книга] : підручник / Г.І. Балюк, В.І. Борисова, М.К. Галянтич, Е.Ф. Демський, І.О. [ та ін. ] Дзера; Балюк Г.І. [ та ін. ] ; відп. ред. О.В. Дзера ; МОНУ. – 10-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 848 с. – ISBN 978-966-667-275-2
899.
Головцов А.Л. Праздник жизни - молодости годы [Книга] : (сочинение на заданную тему) : новеллы-эссе / А.Л. Головцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Гатчина : ПИЯФ РАН, 2008. – 412 с. : фот., ил. – ISBN 978-5-86763-225-0
900.
Турчанінова Л.І. Практикум з вищої математики [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Турчанінова, О.В. Доля ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-351-145-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,