Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Національний атлас України [Електронний ресурс]. – Київ : Інтелектуальні Системи ГЕО, 2007. – 1 CD. – Системн. вимоги : Pentium III, 256 МВ RAM, DVD - привід, Microsoft Windows 2000/XP, Internet Explorer 5,5, Adobe flash player версії 9.0, екран : 1024х768 (16 Bit, High color.- Заголовок з етикетки диску
Поєднуючи традиційні картографічні підходи та сучасні геоінформаційні технології, електронний Національний атлас України надає всебічну інформацію про історію, природні, соціальні, економічні та екологічні особливості України на початку 21 століття. Атлас містить 875 унікальних карт, що створені на базі новітніх знань і статистичної інформації, а також тексти, графіки та фотографії.
Атлас може знайти використання в науці, освіті, державному та регіональному управлінні, а також буде цікавим широким колам громадськості.
Карти атласу є інтерактивними і мають наступні особливості :
- повнота інформації на картах змінюється в залежності від масштабу відображення ;
- кожний географічний об"єкт виділяється як окремий елемент, про який можна отримати тематичну інформацію ;
- система пошуку дозволяє знаходити об"єкти за назвами чи іншими характеристиками та відображати їх на картах ;
- для кожної карти надається легенда та описова інформація.
752.
Йорданіду М. [Наче божевільні птахи [Книга] / Марія Йорданіду. – 19-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 177 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 217]). – ISBN 960-05-0182-3
753.
Йорданіду М. [Наше подвір"я [Книга] / Марія Йорданіду. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 126 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 263]). – ISBN 960-05-0183-1
754.
Кавафіс К.П. [Невидані вірші [Книга] / К.П. Кавафіс ; передмова: Вірон Леондаріс. – Афіни : Іпсилон ; Вівліа, 1990. – 129, [2] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
755.
Завальнюк К. Незламні. Ямпільці в обороні державності: 1917-1925 [Книга] / Костянтин Завальнюк, Сергій Борсуковський ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам"янець-Подільському державному ун-ті та ін. – Вінниця : Книга-Вега, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-621-403-7
756.
Загускин В.Л. Некоторые воспросы геометрии Финслера [Автореферат] : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Загускин В.Л. – Саратов, 1961
757.
Ладиков-Роев Некоторые задачи динамики газовых конфигураций с учетом магнитных эффектов [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладиков-Роев Ю.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961
758.
Чекмарев И.Б. Некоторые задачи магнитной гидродинамики жидкости конечной проводимости. [Автореферат] : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чекмарев И.Б.; Физ.-техн. ин-т АН СССР. – Л., 1960
759.
Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподаткування [Книга] : навчальний посібник / Жук В.М. [ та ін. ] ; за ред. В.М. Жука. – Київ : Юр-Агро-Веста, 2008. – 250 с. – (Облік і фінанси АПК). – ISBN 978-966-2173-01-7
760.
Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.03 / Фрис І. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
761.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
762.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
763.
Садофьев И. Неугомонь [Книга] / И. Садофьев. – Ленинград, 1930. – 159 с.
764.
Степанчук В.Н. Нижний и средний палеолит Украины [Книга] = Lower and middle palaeolithic of Ukraine / В.Н. Степанчук ; НАНУ, Ин-т археологии. – Черновцы : Зелена Буковина, 2006. – 463 с. – ISBN 966-8410-55-9
765.
Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев и его советники - красные, черные, белые [Книга] / Федор Бурлацкий. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 448 с. : илл. – (Вожди и советники). – ISBN 5-04-009686-0
766.
Кудіна О. Німецька мова для початківців [Книга] = Deutsch fur Anfanger : підручник для студ. вищих навч. закл. / О. Кудіна, Т. Феклістова. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 520с. – ISBN 978-966-382-155-9
767.
Фоміна Г.В. Німецькомовна драматургія 60-80-х рр. 20 ст. : Своєрідність трансформації традиційних сюжетів та образів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Фоміна А. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
768.
Нова парадигма [Журнал] : журнал наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
769.
Нова парадигма [Журнал] : журнал наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
770.
Нова парадигма [Журнал] : журнал наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
771.
Нова парадигма [Журнал] : журнал наукових праць. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
772.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
773.
Новая история стран Европы и Америки [Книга] : учебник / В.И. Виноградов, Н.М. Гусева, Т.М. Исламов, В.С. Костелов, И.М. [ и др. ] Кривогуз; В.Н. Виноградов [ и др. ] ; под ред. И.М. Кривогуза. – 5-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2005. – 909с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-9834-7
774.
Новая история: в документах и материалах. [Книга]. – Москва, 1935. – 406с.
775.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,