Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Євсєєва Н.О. Підвищення механічних та експлуатаційних властивостей хромонікельмарганцевої сталі спеціального призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Євсєєва Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України. Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015
827.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
828.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
829.
Після постмодернізму? [Книга] : [зб. статей] / [редкол.: Володимир Моренець (голова) та ін. ; упоряд. та наук. редагування Віра Агеєва]. – Київ : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 202, [1] с. – На тит. арк. зазнач. лише назва. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-227-9
Зміст:
Світ, як він є, - не для нас, але сам собою..."/ В. Агеєва. Куди нам повертатися після хрестових походів? / В. Агеєва. Втеча до свободи / В. Панченко. Творчість Юрія Андруховича у контексті стильових пошуків української літератури кінця ХХ ст./Р. Семків.
Юрій Вінничук як центральна постать галицької бурлескової літератури / Р. Семків.
Зустріч з Іншим та деякі принади екзилю / О. Полюхович. "Націонал-жіноча" література від Марії Матіос / О. Щур.
"поети, сонце і Париж" : європеїстські тенденції сучасної української літератури / В. Агеєва.
"Из чего же сделаны наши мальчишки? Маскулінний дискурс у прозі Сергія Жадана в постмодерному горизонті / Матусяк Агнєшка.
Фантом постмодернізму (короткий огляд української літератури 1990-2010 рр.) / Л. Пізнюк.
Україна екзотична: конструювання імпліцитного читача в українській пригодницькій літературі для молодших підлітків / Д. Семенова
830.
Повернені імена [Книга] : мартиролог. – Дніпропетровськ : Обласна редколегія по підготовці й виданню тематичної серії книг "Реабілітовані історією" ; Моноліт. – (Реабілітовані історією / редкол.: Т.М. Кравченко (керівник) [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Іваненка ; 4 ; Дніпропетровська область). – ISBN 966-7455-13-0
831.
Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно [Книга] = Powrot do korzeni. Ukranskie kino poetyckie / Йоанна Левицька ; [пер. з пол. Любові Горбенко]. – Київ : Задруга, 2011. – 123, [1] с. – Дод. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 120-123 та в підрядк. прим. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-088-4
832.
Махтумкулі Поезії [Книга] / Махтумкулі ; [пер. з туркм. та передм. П. Мовчана]. – Київ : Просвіта, 2006. – 205, [3] с. : портр. – На обкл. зазнач. лише авт. – ISBN 966-8547-63-2
833.
Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015
834.
Гомулка К. Политика Польши по отношению к странам Южного Кавказа на рубеже XX и XXI веков [Книга] / Кристина Гомулка, Изабела Боручиньска-Дерешкевич ; [пер. с пол.: И. Политаньска]. – Калининград : Страж Балтики, 2014. – 277, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 258-278 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-91728-068-4
835.
Политические системы и политические культуры Востока [Книга] / Л.Б. Алаев, В.М. Ахмедов, Р.И. Беккин, В.Я. Белокреницкий, А.Г. [и др.] Володин; [Л.Б. Алаев и др. ; редкол.: А.В. Торкунов (пред.) и др.] ; под ред. А.Д. Воскресенского ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 829, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-478-00478-2
836.
Нор В.Ю. Поліморфізм кандидатних генів фертильності та продуктивності у свиней різних порід України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Нор Віктор Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015
837.
Седляр Ю.О. Політика санкцій в міжнародних відносинах постбіполярної доби [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Седляр Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
838.
Новоскольцев Г.Б. Політика України в контексті протидії міжнародному тероризму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Новоскольцев Г.Б.; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
839.
Чорноус А.В. Політичний міф як засіб виборчих кампаній [Дисертація] : дис. ... канд. політ.наук : 23.00.02 / Чорноус Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
840.
Польща - Україна. Поляки - українці. Погляд з-за кордону [Книга] / [Йоанна Фоміна, Йоанна Конєчна-Саламатін, Яцек Кухарчик, Лукаш Венерскі ; пер. В. Лічкевич] ; In-t spraw publicznych. – Варшава : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2013. – 90, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: c. 91 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7689-135-4
841.
Борисенко Н.О. Популяційно-генетичний аналіз рослиноїдних риб за використання генетичних маркерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Борисенко Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015
842.
Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы [Книга] : очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV - первой четверти XVI вв. / А.В. Лаврентьев. – Москва : Квадрига, 2011. – 243, [2] с., [1] л. карт. + 1 геогр. указ. (6 с., включ. обл.). – Имен. указ.: с. 230-247. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Исторические исследования / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово Поле", Высшая шк. экономики нац. исслед. ун-т). – ISBN 978-5-91791-073-4
843.
Пошукова та екологічна геохімія [Журнал] = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
844.
Пошукова та екологічна геохімія [Журнал] = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
845.
Пошукова та екологічна геохімія [Журнал] = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
846.
Пошукова та екологічна геохімія [Журнал] = Exploration and environmental geochemistry = Поисковая и экологическая геохимия : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2002-. – ISSN 2079-956X
847.
Права людини (Громадянська освіта) [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
848.
Права людини (Громадянська освіта) [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
849.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
850.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex