Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
852.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
853.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
854.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
855.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
856.
Права человека и тюремные учреждения [Книга] : сборник междунар. актов о правах человека, касающихся отправления правосудия / Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2012. – XI, 430 p. – На тит. л.: 2004 г. - Reprinted at UN - 2012. – (Серия материалов по вопросам профессиональной подготовки : добавление 1 ; 11). – ISBN 978-92-1-154157-3
857.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
858.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
859.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
860.
Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці [Книга] : монографія / Серьогін В.О. ; Харків нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ФІНН, 2010. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 549-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-75-8
861.
Право та державне управління [Журнал] : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
862.
Ігнатенко І.В. Правове забезпечення зонування земель у межах населених пунктів [Книга] : монографія / І.В. Ігнатенко ; [наук. ред. Шульга М.В.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Фінарт, 2014. – 273, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-273. – ISBN 978-612-72-11-01-2
863.
Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Салміна Яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
864.
Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
865.
Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
866.
Лозицька К.О. Правове регулювання інвестування в навколишнє природне середовище в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лозицька Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
867.
Степанченко О.С. Правове регулювання іноземного інвестування в Україну (XIX - поч. XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.01 / Степанченко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
868.
Сіньова Л.М. Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань [Книга] : монографія / Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 238, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-762-6
869.
Рахнянська Т.О. Правовий режим земель капітального будівництва (еколого-правові засади) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рахнянська Тамара Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
870.
Бачун О.В. Правовий статус суб"єктів адміністративного судочинства [Книга] : монографія / О.В. Бачун ; за наук. ред. А.О. Селіванова. – [2-ге наук.-практ. вид. із змін. і допов.]. – Київ : Логос, 2015. – 131, [3] с. – Бібліогр.: с. 120-130. – ISBN 978-966-171-833-2
У прим. № 1693663 напис: Шановному п. Леоніду Губерському, з побажанням успішного сдійснення високої мрії. Підпис. 14.X.14 р.
871.
Цірат Г.А. Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Цірат Геннадій Артурович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
872.
Праці Одеського політехнічного університету [Журнал] = Odes"kyi politechnichnyi universytet. Pratsi : науковий та науково-виробничий збірник / М-во освіти і науки України. – Одеса : ТЕС, 1996-. – ISSN 2076-2429
873.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету [Журнал] / М-во аграрної політики та продовольства України. – Наукове фахове вид. – Мелітополь. – ISSN 2078-0877
874.
Предметизація документів: теорія та практика (1875-2012 рр.) [Книга] : наук.-допом. бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [укладач О.М. Збанацька ; відп. за вип. Т.І. Вилегжаніна]. – Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2014. – 283, [1] с. – Заголовок обкл.: Предметизація документів: теорія і практика (1875-2012 рр.)
875.
Преподобный Сергий Радонежский - великий подвижник земли Русской [Книга] / Л.М. Воронцова, С.И. Демидов, Г.П. Черкашина, Л.А. Шитова, О.И. Зарицкая; [Л.М. Воронцова и др. ; авт. вступ. ст. и аннот. к иллюстрациям: Л.М. Воронцова и др. ; Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" и др.]. – Москва : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", 2004. – 183. [1] с. : ил. – Заголовок обл.: Преподобный Сергий Великий Подвижник Земли Русской. - Авт. указ. в содерж. – Библиогр.: с. 184. – ISBN 5-88149-197-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex