Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
802.
Слободянюк Д.В. Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Слободянюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
803.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
804.
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права [Журнал] : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
805.
Педагогічна думка [Журнал] / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
806.
Педагогічна освіта: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2001-. – ISSN 2311-2409
807.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
808.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
809.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
810.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
811.
Марушкевич А.А. Педагогічні погляди та освітня діяльність Д.Л. Сергієнка (1911-1984 рр.) [Книга] : монографія / А.А. Марушкевич, Н.В. Постоюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 167, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-146. – ISBN 978-617-640-165-0
У прим. № 1693642 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис. А.А. Марушкевич. Підпис. Н.В. Постоюк
812.
Іонова І.М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Іонова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
813.
Коваль О.П. Пенсійний вік: іноземний досвід та вітчизняні реалії [Книга] : аналіт. доповідь / О.П. Коваль ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 52, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Соціальна політика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-229-2
814.
Первый день без войны. Дети войны о войне и Победе [Книга] / Нар. укр. академия ; под общ. ред. В.И. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2014. – 159, [1] с. : фотоил. – На укр. и на рус. яз. - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. – ISBN 978-966-2298-13-3
815.
Передумови та практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях [Книга] : аналіт. доповідь / [С.О. Біла та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 102, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-239-1
816.
Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення [Книга] : аналіт. доповідь / [О.А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 57, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. зазнач. у підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 18). – ISBN 978-966-554-233-9
817.
Перекрёстки [Журнал] : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс : EHU, 2001-. – ISSN 1822-5136
818.
Павлов Г.Г. Петрографія [Книга] : підручник для студентів геол. спец. ВНЗ / Г.Г. Павлов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 527, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 518-524. – Бібліогр.: с. 517. – ISBN 978-966-439-749-7
819.
Питання боротьби зі злочинністю [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
820.
Питання історії науки і техніки [Журнал] / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
821.
Питання історії науки і техніки [Журнал] / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
822.
Кремнева К.В. Підвищення ефективності двостадійного процесу газифікації дрібнодисперсної біомаси для когенераційних установок малої потужності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кремнева Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015
823.
Романишин Т.Л. Підвищення ефективності очищення вибоїв нафтогазових свердловин пристроями на основі постійних магнітів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Романишин Тарас Любомирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015
824.
Плашихін С.В. Підвищення ефективності процесу очищення полідисперсних газових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Плашихін Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2015
825.
Чернокрилюк В.В. Підвищення ефективності роботи теплогенераторів малої потужності на різних видах палива [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.03 / Чернокрилюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex