Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / ИД" Академия Естествознания". – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
827.
Рикун И.Э. Создание биобиблиографических указателей и справочников [Книга] : информационные ресурсы и методы поиска : методическое пособие / И.Э. Рикун ; [ред. И.С. Шелестович] ; М-во культуры и туризма, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького. – Изд. 2-е испр. и доп. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 113 с. : табл.
828.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История [Журнал] : реферативный журнал / Российская акад. наук ; Ин-т науч. информ. по общественным наукам. – Москва : ИНИОН РАН
  № 4. – 2011. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
829.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
830.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
831.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Луганський нац. пед. ун-т ім.Т. Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
832.
Лукащук В.І. Соціологія [Книга] : навч. посібник / В.І. Лукащук ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-271 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-623-676-3
833.
Соціологія у (пост)сучасності [Книга] : збірник тез доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (14-16 квітня 2011), м. Харків / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Соціолог. фак., Студ. наук. т-во ; [редкол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М., Вакуленко С.М. та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216, [1] с. : іл., табл. – Укр., англ., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-741-8
834.
Жежеря В.А. Співіснуючі форми та розподіл АІ (ІІІ) між абіотичними компонентами у поверхневих водних об"єктах різного типу [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Жежеря В.А. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т гідробіології. – Київ, 2011
835.
Споменица посветена на Никола Кльусев редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите [Книга] = Festschrift presented as a memorial to Nikola Kljusev a member of Macedonian academy of sciences and arts / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. Крум Томовски]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2009. – 47, [2] с. : портр. – На обкл.: Никола Кльусев 1927-2008. - Парал. тит. арк. англ.
836.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
837.
Гнатюк В.В. Стан екосистем рекреаційної зони національного природного парку "Подільські Товтри" за умов антропогенного навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.16 / Гнатюк В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
838.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Нац. центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
839.
Страjничь Н. Стари грчки лиричари [Книга] / Никола Страjничь. – Нови Сад : Савез педагошких друштава Воjводине, 1999. – 143 с.
840.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
841.
Процюк Ю.Б. Статичні задачі термопружності для шаруватих термочутливих тіл канонічної форми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Процюк Ю.Б. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011
842.
Страноведение [Книга] : учебное пособие для студ.-иностранцев / В.Е. Грицюк, В.Е. Дягилев, Е.А. Кутья, Н.П. Столярова; М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [Грицюк В.Е. и др.]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 100 с. : ил., табл. – ISBN 966-623-449-1
843.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
844.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
845.
Ніколаєнко Т.Ю. Структурні та енергетичні властивості канонічних 2"-дезоксирибонуклеотидів - елементарних ланок ДНК [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Ніколаєнко Тимофій Юрійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
846.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
847.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
848.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
849.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
850.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,