Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Даноjличь М. Разгореванье ватре [Книга] : изабране песме / Милован Даноjличь. – Београд : Задужбина Десанке Максимовичь ; Народ. библ. Србиje ; Спрска кньжевна задруга, 2000. – 389, [2] с. – (Награда Десанка Максимовичь ; 6). – ISBN 86-7035-079-3
752.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
753.
Регіональна історія України [Журнал] : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ
754.
Бондарець Д.С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бондарець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
755.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
756.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
757.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
758.
Гуманенко О.О. Рецензування як чинник наукової комунікації: соціокультурні та видавничі аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Гуманенко О.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
759.
Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011
760.
Глущенко А.С. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні [Книга] : монографія / А.С. Глущенко, Д.М. Загорська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-190. – ISBN 978-966-623-769-2
761.
Рідний край [Журнал] : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1222
762.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
763.
Флурі Ф.Х. Розбудова безпеки і оборони [Книга] : збірка матеріалів щодо Плану партнер. дій із створення ін-тів оборони і безпеки (PAP-DIB) : [інформ. матеріали експерт. групи] / Філіпп Х. Флурі, Віллем Ф. ван Іїкелен ; [наук. ред. А. Удж ; пер. з англ. О. Михалочко за участю К. Гломозди]. – Женева ; Київ : Женев. центр демокр. контролю над збройними силами, 2006. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 92-9222-051-9
764.
Чернов Д.В. Розвиток методів розрахунку і побудови активних пристроїв класу Е на польових транзисторах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Чернов Д.В. ; Хмельницкий нац. ун-т. – Хмельницький, 2011
765.
Матвієнко О.В. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина XX - початок XXI століття) [Книга] : навч. посібник з педагогіки для студентів гуманітарних спец. вищих навч. закл. / О.В. Матвієнко, В.П. Лащихіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : УкрІНТЕІ, 2011. – 152, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-152
766.
Бістрова М.О. Розповсюдження звукових імпульсів у хвилеводах, заповнених ідеальною рідиною [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Бістрова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
767.
Легенький М.М. Розповсюдження та випромінювання імпульсних сигналів в діелектричних хвилеводах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.03 / Легенький М.М. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
768.
Черваков Д.О. Розробка базальтопластиків конструкційного призначення на основі поліпропілену та модифікованого базальтового волокна [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Черваков Д.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
769.
Шаптала М.В. Розробка енергозберігаючих режимів нагріву виробів з композитних матеріалів складної конфігурації з урахуванням об"ємно розподілених джерел енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шаптала М.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2011
770.
Лихницький К.В. Розробка технології виробництва активних графіт-полімерних композицій для хімічних джерел струму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Лихницький К.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2011
771.
Афанасьєв В.Д. Розсіяння релятивістських електронів ядрами [Книга] : навч. посіб. / В.Д. Афанасьєв, І.О. Гірка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 239, [1] с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 235-239. – Бібліогр.: с. 234. – ISBN 978-966-623-487-5
772.
Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Жук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
773.
Российская государственная система тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ/TORFL) [Книга] / Т.М. Балыхина и др. – Санкт-Петербург : [Капли Дождя], 2011. – 130 с. : табл. – (Серия "Фонд Русский мир"). – ISBN 978-5-91395-069-7
774.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
775.
Российский экономический журнал [Журнал] / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex