Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
802.
Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
803.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
804.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
805.
Грунтоу С.У. Семантыка мемарыяльных помнікау беларусау канца XVIII - пачатку XXI стагоддзя [Автореферат] : аутарэф. дыс. ... канд. гістарычных навук : 07.00.07 / Грунтоу С.У. ; Дзяржауная навук. установа "Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2011
806.
Безуглий М.Ю. Синтез і дослідження розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід та їх аніонних похідних [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Безуглий Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
807.
Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Фесич Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
808.
Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Фесич І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
809.
Манько В.В. Системи транспортування Ca2+ у секреторних клітинах екзокринних залоз [Книга] : монографія / В.В. Манько ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 271, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 239-271. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-828-9
810.
Згуровский М.З. Системный анализ: проблемы, методология, приложения [Книга] / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; НАН Украины ; Ин-т прикладного системного анализа. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 2011. – 728 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 701-719. – ISBN 978-966-00-1124-3
811.
Скарбниця народної мудрості [Книга] / [упоряд. Т.М Панасенко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 285, [3] с. – Сер. засн. у 2002 р. – (Перлини української культури). – ISBN 978-966-03-4626-0
812.
Дічкова О.В. Складання проекту державного бюджету України як стадія бюджетного процесу: теоретико-правовий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дічкова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
813.
Затовський І.В. Складнозаміщені металічно-фосфатні каркасні матриці [Дисертація] : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2011
814.
Нечипоренко Л. Слава і гордість України-Руси [Книга] / Лад Нечипоренко. – 3-тє виправл. і допов. вид. – Хмельницький, 2003. – 135 с. – ISBN 966-8529-09-Х
815.
Нечипоренко Л. Слава і Слово [Книга] / Лад Нечипоренко. – 2-ге виправл. і допов. вид. – Хмельницький : Вид-во Сергія Пантюка, 2004. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-136. – ISBN 966-8529-09-X
816.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
817.
Вуковичь Джь. Слепоочнице [Книга] : прозне миниjатуре / Джьорджье Вуковичь. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1998. – 47, [2] с. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. и одговор. уред. Н. Вуколичь). – ISBN 86-7250-018-0
818.
Словник іспансько-український, українсько-іспанський [Книга] = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [посіб. для загальноосвіт. навч. закл. та вищих навч. закл.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2002. – 534, [2] с. – ISBN 966-569-095-7
Містить близько 40000 найбільш уживаних слів та словосполучень з суспільно-політичної, науково-техничної літературної та розмовної лексики українською та іспанською мовами
819.
Ніколайчук С.В. Словник податкових, фінансових та юридичних термінів [Книга] = Dictionary of tax, financial and legal terms : англо-російсько-український, українсько-російсько-англійський : [навч. посібник для студентів вищих навч. закл.] / Ніколайчук С., Ніколайчук Ю. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 327, [1] с. – ISBN 978-617-598-037-8
820.
Ніколайчук С.В. Словник податкових, фінансових та юридичних термінів [Книга] = Worterbuch fur steuern, finanzen und recht : німецько-російсько-український, українсько-російсько-німецький : [навч. посібник для студентів вищих навч. закл.] / Ніколайчук С., Ніколайчук Ю. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 319, [1] с. – ISBN 978-617-598-038-5
821.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
822.
Іларіон Київський Слово о Законі і Благодаті [Книга] / Іларіон Київський ; [перед. сл., переклад і прим. П. Салевича]. – Львів : Спадщина предків, 2010. – 123, [1] с. – Покажч. імен.: c. 114-122. – Бібліогр.: с. 102-113. – (Інститут Слова). – ISBN 978-966-553-965-0
823.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
824.
Селин Л.Ф. Смерть в кредит [Книга] = Nort a credit : роман / Луи-Фердинанд Селин ; [пер. с фр. и коммент. М. Климовой]. – Харьков : Фолио, 2009. – 541. [3] с., [1] л. портр. – Сер. осн. в 1999 г. - Парал. тит. л. фр. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 978-966-03-3874-6
825.
Памук О. Сніг [Книга] / Орхан Памук ; [пер. з турец. О.Б. Кульчинського]. – Харків : Фоліо, 2011. – 478, [2] с. – ISBN 978-966-03-4992-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,