Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Кравченко О.В. Суміщені процеси отримання поліоксидів водню і рекуперації домішок з рідинних середовищ в нерівноважній низькотемпературній плазмі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Кравченко О.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
852.
Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
853.
Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
854.
Глибовець В.Л. Суспільно-географічні аспекти досліждення міст як центрів туризму (на прикладі Столичного суспільно-географічного району) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Глибовець В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
855.
Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... д-ра географічних наук : 11.00.02 / Смаль В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
856.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
857.
Філон М.І. Сучасна українська мова. Лексикологія [Книга] : навч. посібник : у 2 ч. / М.І. Філон, О.Є. Хомік ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-687-9
858.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
859.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
860.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
861.
Тайваньская панорама [Журнал] : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
1997. N 73
862.
Корниенко А.В. Тамерлан [Книга] / А. Корниенко. – Харьков : Фолио, 2011. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5207-0
863.
Давыдова А.Н. Тексты и задания по русскому языку [Книга] : учеб. пособие / А.Н. Давыдова, Е.В. Копылова, Л.П. Санина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им.В.Н. Каразина, 2011. – 122, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 121. – ISBN 978-966-623-693-0
864.
Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах [Книга] : учебное пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон. – Изд. 11-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-1035-4(Т.1)
865.
Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах [Книга] : учеб. пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд 9-е , стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Кразнодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-1021-7(Т. 2)
866.
Кафтарян Л.С. Теоретична механіка: розділ "Динаміка" [Книга] : конспект лекцій [з дисципліни "Теоретична механіка"] / Л.С. Кафтарян, С.О. Міщенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 56
867.
Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Дальнейшее построение теории [Книга] : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по матиматике). – ISBN 978-5-8114-0929-7(Т.2)
868.
Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. Начала теории [Книга] : учебник / А.И. Маркушевич. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0928-0 (Т.1)
869.
Письменицький А.А. Теорія держави і права [Книга] : навч. посібник / А.А. Письменицький, Д.В. Слинько, А.С. Спаський ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 242, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-447-5
870.
Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку [Книга] : дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; пер. В. Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 241, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-580-2
871.
Сировець С.Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сировець С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
872.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
873.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
874.
Рачкевич Р.В. Технічна та прикладна механіка [Книга] : навчальний посібник [для студентів за напрямами підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології", 6.051003 "Приладобудування" (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр)] / Р.В. Рачкевич, Ф.І. Стоцький, Т.Ф. Тутко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 166. – ISBN 978-966-694-134-6
875.
Бабий Е.В. Технология предобогащения железных руд в глубоких карьерах [Книга] / Е.В. Бабий ; НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 184 с. : илл., табл. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Библиогр.: с. 177-180. – ISBN 978-966-00-1125-0
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,