Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2001-
627.
Освітні коментарі [Журнал] / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
628.
Освітні коментарі [Журнал] / "Освітні коментарі". – Київ : Освіта, 2011-
629.
Зеліско В.Р. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навчальних закл.] / В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско ; [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 324, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-318. – ISBN 978-966-613-823-4
630.
Черв"яков В.Д. Основи надійності об"єктів системотехніки [Книга] : навчальний посібник / В.Д. Чер"яков, А.В. Павлов, О.Ю. Журавльов. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 244, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 225-244. – Бібліогр.: с. 223-224. – ISBN 978-966-657-387-5
631.
Власенко Я.О. Основи сучасного маркетингу [Книга] : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Власенко Я.О., Карпенко С.В. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-323. – ISBN 978-617-598-064-4
632.
Карпенко С.В. Основи сучасного управління [Книга] : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Карпенко С.В., Корченко О.Г. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 316, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – ISBN 978-617-598-039-2
633.
Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації [Книга] : навч. посібник / Ю.В. Косенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 281, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем
634.
Богданов В.В. Основи теорії росту кристалів [Книга] : навч. посібник / В.В. Богданов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312. – ISBN 978-966-623-685-5
635.
Петрушенко М.М. Основи управлінського консультування [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / М.М. Петрушенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 64 с. : табл. – Бібліогр.: с. 64
636.
Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики [Книга] : учебное пособие / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 10-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – ISBN 978-5-8114-0919-8 (Ч.1)
637.
Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики [Книга] : учебное пособие / Н.Н. Бухгольц. – Изд.7-е , стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0920-4(Ч.2)
638.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
639.
Грицюк В.Е. Основы права [Книга] : учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов высших учебных заведений / В.Е. Грицюк, О.Ф. Гудзенко, В.Е. Дягилев ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 122 с. : табл. – ISBN 978-966-623-779-1
640.
Каргаполов М.И. Основы теории групп [Книга] : учебное пособие / Каргаполов М.И., Мерзляков Ю.И. – Изд. 5-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 288 с. : илл. – Библиогр.: с. 280-281. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0894-8
641.
Виноградов И.М. Основы теории чисел [Книга] : учебное пособие / И.М. Виноградов. – Изд. 12-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 176 с. : илл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-0535-0
642.
Віннічук О.В. Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Віннічук Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
643.
Откриваньето и проучуваньето на Македониjа во европската наука до формираньето на македонските државни институции [Книга] = Discovering and exploring Macedonia in European science until the establishment of Macedonian state institutions : материјали од Мегународниот научен собир одржан на 29 и 30 октомври 2007 година во Скопје по повод 40-годишнината од основаньето на МАНУ / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одб.: Ц. Грозданов (претседател) и др.]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 362, [1] с. : іл., портр., карт. – Текст макед., англ., фр. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. наприкінці докл. – ISBN 978-608-203-032-6
644.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2007-
645.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
646.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
647.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
648.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
649.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
650.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів: офіційне видання / М-во юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex